พูดคุย:มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ศิษย์เก่า[แก้]

คิดว่าควรจะคัดมาเฉพาะคนที่เด็ดจริง ๆ ไหมครับ ตอนนี้ใครเรียนจบก็ขึ้นหมดแล้วมั้ง --Horus | พูดคุย 00:29, 16 กุมภาพันธ์ 2559 (ICT)


รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย[แก้]

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนายกสภามหาวิทยาลัยมาแล้ว 6 ท่านและทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย 1 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รายนามนายกสภามหาวิทยาลัย วาระการดำรงตำแหน่ง อ้างอิง
1. จอมพล ถนอม กิตติขจร

พ.ศ. 2514 - พ.ศ. 2515

2. พลเอกแสวง เสนาณรงค์

18 กันยายน พ.ศ. 2515 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517

[1]

3. ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 - 17 กันยายน พ.ศ. 2519
18 กันยายน พ.ศ. 2519 - 17 กันยายน พ.ศ. 2521
18 กันยายน พ.ศ. 2521- 17 กันยายน พ.ศ. 2523
18 กันยายน พ.ศ. 2523 - 17 กันยายน พ.ศ. 2525
18 กันยายน พ.ศ. 2525 - 16 กันยายน พ.ศ. 2527
17 กันยายน พ.ศ. 2527 - 16 กันยายน พ.ศ. 2529
17 กันยายน พ.ศ. 2529 - 16 กันยายน พ.ศ. 2531
17 กันยายน พ.ศ. 2531 - 16 กันยายน พ.ศ. 2533
17 กันยายน พ.ศ. 2533 - 16 กันยายน พ.ศ. 2535
17 กันยายน พ.ศ. 2535 - 16 กันยายน พ.ศ. 2537
17 กันยายน พ.ศ. 2537 - 16 กันยายน พ.ศ. 2539
17 กันยายน พ.ศ. 2539 - 16 กันยายน พ.ศ. 2541
23 ตุลาคม พ.ศ. 2541 - 22 ตุลาคม พ.ศ. 2543
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 - 16 กันยายน พ.ศ. 2546

[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

4. นายประจวบ ไชยสาส์น

16 กันยายน พ.ศ. 2546 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 (วาระที่ 1)
7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 (วาระที่ 2)
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 (วาระที่ 3)

[16]
[17]
[18]

5. นายวิรัช ชินวินิจกุล

8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 - 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1)
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (วาระที่ 2)
10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 - 3 มีนาคม พ.ศ. 2561 (วาระที่ 3) (ลาออกก่อนครบวาระ)[1][2]

[19]
[20]
[21]

6. นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน

7 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 6 เมษายน พ.ศ. 2562 (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)[3]
2 กันยายน พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน (อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย)

[22]
[23]

7. นายชีพ จุลมนต์

6 เมษายน พ.ศ. 2562 - 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563(วาระที่ 1)
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563(วาระที่ 2) (ลาออกก่อนครบวาระ)[4]

[24]
[25]

  1. สภา ม.ร.ถกด่วน ‘วิรัช ชินวินิจกุล’ ไขก๊อกนายกสภารามฯ
  2. 'วิรัช ชินวินิจกุล' ลาออกจากนายกสภา ม.รามฯ มีผล 3 มี.ค.61
  3. สภา ม.ร.ถกด่วน ‘วิรัช ชินวินิจกุล’ ไขก๊อกนายกสภารามฯ
  4. [26]