พูดคุย:ปรินิพพาน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

--วงกลม--

 ดับขันธ์ ต้องใช้ อนุปาทิเสสนิพพาน  

ถ้านิพพานมีขันธ์ เหลืออยู่ เรียก สอุปาทิเสสนิพพาน ( ส แปลว่า มีอยู่ คือนิพพานที่มีอุปาทิเหลืออยู่) อ้างอิง http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=นิพพาน พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

      การค้นหาคำว่า “ นิพพาน ”
      ผลการค้นหาพบ 9 ตำแหน่ง ดังนี้ :-

นิพพานธาตุ ภาวะแห่งนิพพาน;

   นิพพาน หรือ นิพพานธาตุ ๒ คือ
     ๑. สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสมีเบญจขันธ์เหลือ
     ๒. อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสไม่มีเบญจขันธ์เหลือ

ลองดูที่นี่ด้วยก็ได้ครับ http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99