พูดคุย:การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2557

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

  ไม่ตรงกัน[แก้]

  @Delicious: ทำไมในตารางระบุว่าเห็นชอบ 191 งดออกเสียง 3 ป่วย 3 แต่ในข้อมูลระบุว่าเห็นชอบ 188 งดออกเสียง 1 ครับ --Horus | พูดคุย 14:03, 21 สิงหาคม 2557 (ICT) 188 อันนั้นมีสมาชิกยกมือรับรองครับ 191 เป็นผลการลงมติ นายตวง อันทะไชย สนช.เสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีสมาชิกยกมือรับรอง 188 คน ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ต้องมีผู้รับรอง 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิก สนช.ทั้งหมด 197 คน หลังจากนั้นไม่มีการเสนอชื่อคนอื่นเพิ่มเติม นายพรเพชรจึงปิดการเสนอชื่อ และให้มีการลงมติโดยการขานชื่อสมาชิกแต่ละคนตามลำดับตัวอักษรเพื่อให้ออกเสียงว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ โดยมีสมาชิกเข้าประชุมแสดงตัวเพื่อลงมติจำนวน 194 คน

     หลังจากใช้เวลาประมาณ 30 นาที การออกเสียงจึงเสร็จสิ้น นายพรเพชรได้ประกาศผลการลงคะแนนออกเสียงมีผู้เห็นชอบให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี 191 เสียง เท่ากับว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของประเทศไทย โดยมีสมาชิกงดออกเสียง 3 เสียง คือ นายพรเพชร ในฐาะนประธาน สนช. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และนายพีระศักดิ์ พอจิตร รองประธาน สนช. นอกจากนี้ยังมีสมาชิกลาป่วย 3 คน ประกอบด้วย นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ คุณพรทิพย์ จาละ และ พล.อ.สุรวัช บุตรวงษ์ และนัดวันประชุมทุกวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ โดยจะเริ่มประชุมอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 28 ส.ค. จากนั้นได้สั่งปิดประชุมเวลา 10.55 น. --Delicious |พูดคุย 14:06, 21 สิงหาคม 2557 (ICT)
  
  อ๋อ ขออภัยครับ ไม่อ่านให้ดี --Horus | พูดคุย 14:36, 21 สิงหาคม 2557 (ICT)