ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พระอัครมเหสี (皇后)
**[[พระมเหสีเซี่ยวซือเกา]] (孝慈高皇后) จากสกุลเย่เฮ่อน่าลา (叶赫那拉)
**[[พระมเหสีอาปาไห่|พระมเหสีเสี้ยวเล่ยอู่]] (孝烈武皇后) จากสกุลอูลาน่าหล่ารา (乌喇納喇)
*พระชายา
**พระชายา (元妃) จากสกุลถงเจีย (佟佳)
ผู้ใช้นิรนาม