ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศรัณย่า ชุณหศาสตร์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 
===การศึกษา===
ศรัณย่าเข้าเรียนอนุบาลที่โรงเรียนชาลีสมุทร ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม.6) ที่[[โรงเรียนราชวินิตบางเขน]] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ[[มนุษย์ศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]] ปีที่สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559 และเข้าร่วมพิธีรับปริญญาเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560<ref name="รับปริญญาบัตร">{{citeweb|url=https://www.khaosod.co.th/entertainment/news_631661|title=เจด้า ศรัณย่า รับปริญญาบัตร คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560|author= |date= 20 พฤศจิกายน 2560|work=|publisher=ข่าวสด|accessdate= 25 เมษายน 2562}}</ref>
 
===เข้าสู่วงการบันเทิง===
21,525

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์