ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาบุรีนวราษฐ์ (ชวน สิงหเสนี)"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 2 มกราคม พ.ศ. 2455 ร้อยเอกพิเศษ ในกรมทหารรักษาวัง<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2455/D/2293.PDF แจ้งความกรมทหารรักษาวัง เรื่อง ตั้งนายร้อยเอกพิเศษ กรมทหารรักษาวัง] </ref>
* 8 มิถุนายน พ.ศ. 2456 นายกองโท<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2456/D/477.PDF พระราชทานสัญญาบัตรเสือป่า] </ref>
* 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457 จางวางโท<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/D/2007.PDF พระราชทานยศ] </ref>
* 8 ธันวาคม พ.ศ. 2457 มหาเสวกโท<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2457/D/2097_1.PDF พระราชทานยศและเลื่อนยศ] </ref>
* 14 มกราคม พ.ศ. 2458 นายพลเสือป่า<ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2458/D/2619.PDF พระราชทานยศนายเสือป่า] </ref>
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์