ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา"

(ยังไม่มีนามสกุล)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ==
หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา เกิดมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448 เป็นธิดาของ[[พระยาวทัญญูวินิจฉัย (หม่อมหลวงชุ่ม ปาลกะวงศ์)]] กับคุณหญิงเลี่ยน วทัญญูวินิจฉัย (ธิดา[[พระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย บุนนาค)]])<ref>{{Cite web |url= http://www.bunnag.in.th/prarajpannuang038.html |title= พระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย บุนนาค) |work= ชมรมสายสกุลบุนนาค |date=|accessdate= 26 กุมภาพันธ์ 2558}}</ref>
 
หม่อมสมพันธุ์ เสกสมรสกับ[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต]] มีพระโอรส-ธิดา 2 พระองค์ เดิมทั้งหมดมีฐานันดรศักดิ์เป็น ''หม่อมเจ้า'' ครั้นในปี พ.ศ. 2470 [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ยกพระบุตรของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตที่ประสูติแต่หม่อมสมพันธุ์เป็น ''พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า'' ทั้งสาย<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 44 |issue= 0ก |pages= 253 |title= ประกาศตั้งพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/A/253.PDF |date= 8 มกราคม พ.ศ. 2453 |language= ไทย }}</ref> ได้แก่<ref>{{Cite web |url= http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1362055886& |title= รู้จักราชสกุล "บริพัตร" ต้นตระกูล คุณชายหมู - หม่อมเต่า เหตุผลต้องรับใช้กรุงเทพฯ ? |work= มติชนออนไลน์ |date= 28 กุมภาพันธ์ 2556 |accessdate= 26 กุมภาพันธ์ 2558}}</ref>
#[[อินทุรัตนา บริพัตร]] (พระยศเดิม พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า; ประสูติ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465) ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อเสกสมรสกับร้อยเอก [[สมหวัง สารสาส]]<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 70 |issue= 15ก |pages= 755 |title= ประกาศสำนักพระราชวัง ที่ ๑/๒๔๙๖ เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2496/D/015/755_1.PDF |date= 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 |language= ไทย }}</ref> มีพระโอรส-พระธิดาด้วยกัน 3 คน ภายหลังได้หย่ากัน
# [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์]] (15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 - 10 เมษายน พ.ศ. 2546) เสกสมรสกับ[[หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา]] (สกุลเดิม: ณ ถลาง) มีพระโอรส 2 คน หนึ่งในนั้นคือ [[หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร]] อดีต[[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]<ref>{{cite web |url=http://www.prasong.com/การเมือง/เปิดขุมทรัพย์หม่อมราช/|title=เปิดขุมทรัพย์ "หม่อมราชวงศ์" วงการเมือง ใครรวยอู้ฟู่-ใครแฟ่บกว่าใคร?|author= |date=25 สิงหาคม 2555|work= |publisher=ประสงค์ดอตคอม|accessdate=26 กุมภาพันธ์ 2558}}</ref><ref>{{cite web |url=http://203.151.20.61/person/4635|title=สุขุมพันธุ์ บริพัตร|author= |date=|work= |publisher=ไทยรัฐ|accessdate=26 กุมภาพันธ์ 2558}}</ref>
 
หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523<ref>[https://scontent.fbkk10-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/13307319_1119672154741506_1936592935160408754_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent.fbkk10-1.fna&oh=09327c62005333384719891862e3cd5e&oe=5C783E6A หนังสือแนะนำ (ขายแล้วครับ) 66 เจ้าฟ้า และสายราชสกุลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พิมพ์ปี 2548 จำนวนหน้า 415 หน้า]</ref> สิริอายุ 74 ปี และเป็นย่าของ[[หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร]] อดีต[[ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร]]<ref>{{cite web |url=http://www.prasong.com/การเมือง/เปิดขุมทรัพย์หม่อมราช/|title=เปิดขุมทรัพย์ "หม่อมราชวงศ์" วงการเมือง ใครรวยอู้ฟู่-ใครแฟ่บกว่าใคร?|author= |date=25 สิงหาคม 2555|work= |publisher=ประสงค์ดอตคอม|accessdate=26 กุมภาพันธ์ 2558}}</ref><ref>{{cite web |url=http://203.151.20.61/person/4635|title=สุขุมพันธุ์ บริพัตร|author= |date=|work= |publisher=ไทยรัฐ|accessdate=26 กุมภาพันธ์ 2558}}</ref>
 
==อ้างอิง==
5,605

การแก้ไข