ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคเศรษฐกิจใหม่"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
https://www.nep.or.th
(https://www.nep.or.th)
|สำนักงานใหญ่ = 199 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
|เว็บไซต์ = https://www.nep.or.th
|วัตถุประสงค์ = (๑) [https://www.nep.or.th พรรคเศรษฐกิจใหม่] ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข <br> (๒) พรรคเศรษฐกิจใหม่ จะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยในกิจกรรมการเมือง และบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน <br> (๓) พรรคเศรษฐกิจใหม่ จะส่งเสริมและพัฒนาให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีกินดี}}
 
'''[https://www.nep.or.th/ พรรคเศรษฐกิจใหม่]''' ({{lang-en|New Economics Party}}, ชื่อย่อ: ศม., ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: NEP) พรรคการเมืองของไทยที่ได้ยื่นจดจองชื่อพรรคต่อ [[คณะกรรมการการเลือกตั้ง]] หรือ กกต. เป็นลำดับที่ 10/2561 เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนาย [[สุภดิช อากาศฤกษ์]] เป็นผู้ยื่นคำร้องขอจัดตั้งพรรค <ref> https://www.thaipost.net/main/detail/21448 </ref>
ผู้ใช้นิรนาม

รายการนำทางไซต์