ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ชื่ออื่น|||จักรพรรดิไท่จู่}}
{{Infobox royalty
| name = จักรพรรดิพระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ
| title =ข่านกษัตริย์แห่งต้าจิน
| native name = 努爾哈赤
| temple name = ชิงไท่จู่
| predecessor = ต้นราชวงศ์
| successor = [[จักรพรรดิหวงไท่จี๋]]
| succession2 = จักรพรรดิกษัตริย์องค์ที่ 1 แห่ง [[ราชวงศ์ชิง]]
| predecessor2 = สถาปนาในภายหลัง
| successor2 = [[จักรพรรดิหวงไท่จี๋]]
| issue = [[ฉู่อิง]] <br> [[ไต้ซ่าน]] <br> [[หวงไท่จี๋]]
| full name =[[Chinese language|Chinese]]: Nǔ'ěrhāchì 努爾哈赤<br />[[ภาษาแมนจู|แมนจู]]: {{lang|mnc|{{MongolUnicode|lang=mnc|1=ᠨᡠᡵᡤᠠᠴᡳ}}}} ''nurgaci''
| succession = ข่านกษัตริย์องค์ที่ 1 แห่ง ราชวงศ์จิน
| posthumous name = Chéngtiān Guǎngyùn Shèngdé Shéngōng Zhàojì Lìjí Rénxiào Ruìwǔ Duānyì Qīn'ān Hóngwén Dìngyè '''Gāo Huángdì''' <br />承天廣運聖德神功肇紀立極仁孝睿武端毅欽安弘文定業'''高皇帝'''<br />Manchu: {{lang|mnc|{{MongolUnicode|lang=mnc|1=ᡩᡝᡵᡤᡳ ᡥᡡᠸᠠᠩᡩᡳ}}}} dergi hūwangdi
| era dates = เทียนมิ่ง (Tiānmìng 天命)<br />Manchu: {{lang|mnc|{{MongolUnicode|lang=mnc|1=ᠠᠪᡴᠠᡳ ᡶᡠᠯᡳᠩᡤᠠ}}}} abkai fulingga (2159-2169)
}}
 
'''พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ'''([[ภาษาแมนจู|แมนจู]]: {{lang|mnc|{{MongolUnicode|lang=mnc|1=ᠨᡠᡵᡤᠠᠴᡳ}}}} [[ไฟล์:Nurhaci1.png|30px]]; {{zh-all|t=努爾哈赤|s=努尔哈赤|p=Nǔ'ěrhāchì}}; 21 กุมภาพันธ์ 1559 – 30 กันยายน 1626) หรืออ้ายซินเจว๋หลัวหนูเอ่อร์ฮาชื่อ([[Chinese language|Chinese]]: Aixin-Jueluo Nǔ'ěrhāchì 愛新覺羅努爾哈赤 )หรือ'''สมเด็จพระเจ้าชิงไท่จู่''' เป็นปฐม[[จักรพรรดิพระมหากษัตริย์|กษัตริย์]][[ราชวงศ์ชิง]]
 
==พระราชประวัติ==
'''กษัตริย์''' พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาซื่อทรงเป็นชาวหนี่เจิน ประสูติปีค.ศ.1559 เป็นบุตรของข่านท่าเค้อซื่อซึ่งเป็นเจ้าเมืองเจี้ยนโจว หลังปู่และบิดาของพระองค์ถูกสังหารโดยทหารต้าหมิงพระองค์ก็ทรงรวบรวมกำลังโดยเริ่มจากเพียงชุดเกราะของตระกูล 13 ชุด
ค.ศ.1588 พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาซื่อก็รวมเผ่าหนี่เจินในเขตเจี้ยนโจวได้สำเร็จ ค.ศ.1593 หนี่เจินเผ่าเย่เฮ่อน่าลาได้ร่วมมือกับพันธมิตรยกทัพสามหมื่นนายบุกโจมตีเจี้ยนโจว แต่พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาซื่อก็สามารถเอาชนะได้และรวมเผ่าหนี่เจินได้ทั้งหมด ค.ศ.1616 หนูเอ่อร์ฮาซื่อตั้งตนเองเป็น '''กษัตริย์''' ของ อาณาจักรต้าจิน ค.ศ.1625 ย้ายเมืองหลวงจากเฮ่อถูอาลามาที่เสิ่นหยาง และในปีค.ศ.1626 จักรพรรดิพระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาซื่อสิ้นพระชนม์
 
==กองทัพแปดธง==
ค.ศ.1601 พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาซื่อจัดตั้งกองทัพสี่ธงได้แก่ เหลือง แดง ขาว น้ำเงิน และในปีค.ศ.1615ได้เพิ่มอีกสี่กองธงได้แก่ ขอบเหลือง ขอบขาว ขอบแดง ขอบน้ำเงิน รวมเรียกกองทัพแปดธง ในสมัยหวงไท่จี๋
ได้มีการเพิ่มกองธงมองโกลและกองธงฮั่นเพิ่มเข้ามา จึงรวมเป็น24กองธง กองธงหนึ่งกองธงจะมีห้าเจียลา หนึ่งเจียลามีห้านิวลา หนึ่งนิวลามี300คน ดังนั้นกองธงหนึ่งจึงมีกำลังประมาณ7,500นาย กองทัพแปดธงเป็นการจัดระเบียบกองทัพที่มีประสิทธิภาพ ตอนพักรบจะทำไร่ทำนา เมื่อเกิดศึกสงครามก็ออกรบเป็นทหาร หลังจากแมนจูเข้าด่านแล้วกองทัพแปดธงจะตั้งอยู่ล้อมรอบพระราชวังต้องห้าม เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่องค์ฮ่องเต้และกรุงปักกิ่ง
==สงครามกับต้าหมิง==
ผู้ใช้นิรนาม