ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243"

{{ทางแยก
| จังหวัด = หนองคาย
| pspan = 5
| ชื่อ = แยกหนองคาย
| กม. = 7+000
| ขนาด = 42
| จาก = {{ป้ายทางหลวง|H|212}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212|ถ.ชยางกูร]]
| ซ้าย = {{ป้ายทางหลวง|H|212}} [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212|ถ.ชยางกูร]]<br>ไป [[บึงกาฬ|จ.บึงกาฬ]]