ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงคริสตีนาแห่งเนเธอร์แลนด์"

== พระประวัติ ==
เจ้าหญิงครีสตินาประสูติเมื่อวันที่ [[18 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2490]] เป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กใน [[สมเด็จพระราชินีนาถยูเลียนาแห่งเนเธอร์แลนด์]] และ [[เจ้าชายแบร์นฮาร์ดแห่งลิพเพอ-บีสเตอร์เฟลด์]] พระองค์ได้รับการบัพติศมาเมื่อวันที่ [[9 ตุลาคม]] ปีเดียวกัน โดยทรงมีพระบิดามารดาทูลหัวดังนี้
*[[สมเด็จพระราชินีนาถวิลเฮลมืนาแห่งเนเธอร์แลนด์ลมินาแห่งเนเธอร์แลนด์]] พระราชอัยยิกา(ยาย)
*เซอร์ วินตัน เบอร์นี
*อาร์มการ์ด วอน คัมมา พระปิตุลานี(อาสะใภ้)
6,038

การแก้ไข