ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เศษส่วนอย่างต่ำ"

ใิๆ-ใยอลี
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ใิๆ-ใยอลี)
ดังตัวอย่าง {{เศษ|1|4}}, {{เศษ|5|6}}, และ −{{เศษ|101|100}} ล้วนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ ในขณะที่ {{เศษ|2|4}} ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ เนื่องจากมีเศษส่วนที่เทียบเท่ากันคือ {{เศษ|1|2}} ซึ่งทั้งตัวเศษและตัวส่วนน้อยกว่าทั้งคู่
 
== ิืมำะ่ฝัสพีรยิืมภถถ
== การลดทอนเศษส่วน ==
เศษส่วนที่ยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ สามารถลดทอนได้โดยหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนด้วย[[ตัวประกอบ]]ที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ในการลดทอนเศษส่วน {{เศษ|120|90}}
::<math> \tfrac{120}{90}=\tfrac{12}{9}=\tfrac{4}{3} \,</math>
ในขั้นแรก จำนวนทั้งสองถูกหารด้วย 10 ซึ่งเป็นตัวประกอบของ 120 และ 90 และในขั้นถัดไปก็ถูกหารด้วย 3 จนได้ผลลัพธ์เป็น {{เศษ|4|3}} ซึ่งเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนื่องจากไม่มีตัวประกอบร่วมอื่นใดนอกจาก 1
 
หรือเราสามารถลดทอนเศษส่วนได้ในขั้นตอนเดียว โดยการหาตัวหารร่วมมากของตัวเศษและตัวส่วนออกมาก่อน ซึ่งตัวหารร่วมมากของ 120 กับ 90 เท่ากับ gcd (90, 120) = 30 จากนั้นจึงนำ 30 ไปหารออกจากเศษส่วน
::<math> \tfrac{120}{90}=\tfrac{4}{3} \,</math>
ผู้ใช้นิรนาม