ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางสนองพระโอษฐ์"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
[[Queen Silvia of Sweden]] has only three ladies-in-waiting. -->
 
 
==รายพระนาม รายนาม นางสนองพระโอษฐ์==
===นางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์รำไพพรรณี พระบรมราชินีนาถราชินี===
* [[เนื่อง บุรีนวราษฐ์|คุณหญิงเนื่อง บุรีนวราษฐ์]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/704.PDF ประกาศกระทรวงวัง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 44, 19 มิถุนายน 2470, หน้า 895.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/731.PDF ประกาศกระทรวงวัง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 46, 9 มิถุนายน 2472, หน้า 731 - 732.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2474/D/188.PDF ประกาศกระทรวงวัง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์] เล่ม 48, 19 เมษายน 2476, หน้า 188.</ref>ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2470 เป็นต้นไป
* [[คลอง ไชยันต์|หม่อมหลวงคลอง ไชยันต์]]<ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/4060.PDF.PDF ประกาศกระทรวงวัง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 44, 18 มีนาคม 2470, หน้า 4060.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/704.PDF แจ้งความ เรื่อง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 46, 23 มีนาคม 2472, หน้า 4573.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2475/D/501.PDF แจ้งความกระทรวงวัง เรื่อง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 49, 8 พฤษภาคม 2475, หน้า 501.</ref><ref>[[ราชกิจจานุเบกษา]], [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2476/D/704.PDF ประกาศศาลาว่าการพระราชวัง เรื่อง ตั้งนางสนองพระโอษฐ์ และนางพระกำนัล] เล่ม 50, 4 มิถุนายน 2476, หน้า 704.</ref>17 มีนาคม พ.ศ. 2470 เป็นต้นไป
1,944

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์