พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หน้าปกพจนานุกรม

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เป็นพจนานุกรมภาษาไทยที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการเขียนหนังสือไทยของทางราชการระหว่างปี พ.ศ. 2545-2556 ดำเนินการจัดทำโดยคณะกรรมการชำระพจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน โดยมีการแก้ไขปรับปรุงจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา 6 รอบ

ประวัติ[แก้]

คณะกรรมการชำระพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้แก้ไขและเพิ่มเติมเนื้อหาพจนานุกรมไทย หลังจากมีการจัดพิมพ์พจนานุกรม พ.ศ. 2525 ระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากเห็นว่ายังมีส่วนที่ควรจะเพิ่มเติม แก้ไข จึงได้ดำเนินการปรับปรุงมาตลอด กระทั่งเสร็จสมบูรณ์และจัดจำหน่ายเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2546

รายละเอียดหนังสือ[แก้]

  • ปกแข็ง
  • ขนาด 8 หน้ายก
  • จำนวนหน้า 1436 หน้า (รวมภาพสีท้ายเล่ม)
  • ราคา 600 บาท
  • จัดพิมพ์โดย บริษัทนานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ จำกัด
  • จำนวนพิมพ์ ครั้งที่ 1 200,000 เล่ม
  • ISBN 974-9588-04-5
  • เลขหมู่ 495.913

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]