ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โปรแกรมคอมพิวเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: เพิ่มยูอาร์แอล wikipedia.org
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั้นเป็นชุดคำสั่งที่ออกแบบตาม[[ขั้นตอนวิธี]] โดยปกติแล้วเขียนโดย[[โปรแกรมเมอร์]] หรือไม่ก็สร้างโดยโปรแกรมอื่น
โปรแกรม[[คอมพิวเตอร์]]ชุดหนึ่ง ๆ อาจเขียนขึ้นด้วยระบบรหัส หรือที่เรียกว่า ภาษาเครื่อง ซึ่งมักเขียนได้ยากและเหมาะกับช่างเทคนิคเฉพาะทาง ภายหลังจึงได้มีการสร้าง[[ภาษาโปรแกรม]]ที่ใกล้เคียงภาษามนุษย์มากขึ้น เช่น [[ภาษาแอสเซมบลี]] (Assembly) [[ภาษาซี]] (C) [[ภาษาโคบอล]] (COBOL) [[ภาษาเบสิก]] (BASIC) [[ภาษาซีชาร์ป|ภาษา C#]] [[ภาษาจาวา]] เป็นต้น ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจเขียนโปรแกรมไว้ใช้ส่วนตัว หรือเพื่อให้ผู้อื่นใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็น[[โปรแกรมประยุกต์]]หรือ[[ไลบรารี]] เช่น โปรแกรมสำหรับวาด[[เรขภาพคอมพิวเตอร์|ภาพ]] (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spread sheet) โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยมักติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิต และโปรแกรม[[ระบบปฏิบัติการ]] (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน ในการเขียนโปรแกรม ผู้เขียนจะต้องเข้าใจขั้นตอนวิธี ([[ขั้นตอนวิธี]]) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมเครื่องให้ทำงานได้ตามความต้องการ
 
ในภาษาไทยใช้คำว่า '''โปรแกรม''' แทนคำภาษาอังกฤษว่า [https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_program Computer program] และ [[software]] ทั้งนิยมเรียก 'การติดตั้ง[[ซอฟต์แวร์]] ว่า 'การลงโปรแกรม ซึ่งไม่ตรงกับความหมายในภาษาอังกฤษที่ใช้กันในทุกวันนี้ ทำให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอณืในปัจจุบันเกิดความสับสน
 
ในยุคแรกของการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จะต้องเขียนโปรแกรม เพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ ทำงานตามที่สั่ง ตัวอย่างเช่น สั่งให้คอมพิวเตอร์แสดงตัวอักษรแบบต่างๆ แสดงประโยคที่ประกอบไปด้วยตัวอักษร สั่งให้พิมพ์ตัวอักษรออกไปยังเครื่องพิมพ์(Printer) โปรแกรมที่ได้รับความนิยมในสมัยนั้น ได้แก่ โปรแกรม [[CU Writer]] และ [[ราชวิถีเวิร์ดพีซี]] โดยใช้งานบนระบบปฏิบัติการดอส(DOS)
หลังจากนั้น Microsoft และ Apple ได้เปิดตัวระบบปฏิบัติการที่ทำงานบนหน้าจอ(GUI) การใช้งานคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องเขียนชุดคำสั่งเช่นเดิมอีกต่อไป จึงไม่มีการเปลี่ยนการเรียก '''โปรแกรม เป็น แอปพลิเคชั่นซอฟแวร์ แทนคำว่าโปรแกรม'''
 
 
== ดูเพิ่ม ==
5

การแก้ไข