โปรแกรมประยุกต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โปรแกรมประยุกต์ หรือ ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน (อังกฤษ: application software) ในบางครั้งเรียกย่อว่า แอปพลิเคชัน คือซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งสำหรับใช้งานสำหรับงานเฉพาะทาง ซึ่งแตกต่างกับซอฟต์แวร์ประเภทอื่น เช่น ระบบปฏิบัติการ ที่ใช้สำหรับรับรองการทำงานหลายด้าน โดยไม่จำเพาะเจาะจง

ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ เช่น

ใน ปัจจุบัน แอปพลิเคชัน บนระบบปฏิบัติการ Android และ บน ระบบปฏิบัติการ iOS กำลังเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Apps เพื่อความบันเทิง สุขภาพ การศึกษา ฯลฯ

ดูเพิ่ม[แก้]

ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.ซอฟต์แวร์ระบบ(System software) เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows 7,  Android, iOS
2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์(Application software) เช่น  Microsoft office2010 หรือโปรแกรมที่ใช้งานเฉพาะด้าน