โปรแกรมประยุกต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

<<โปรแกรมใช้งาน>> หรือ <ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น>(application software) ในบางครั้งเรียกย่อว่า <<แอปพลิเคชั่น>> คือซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งสำหรับใช้งานสำหรับงานเฉพาะทาง ซึ่งแตกต่างกับซอฟต์แวร์ประเภทอื่น เช่น ระบบปฏิบัติการ ที่ใช้สำหรับรับรองการทำงานหลายด้าน โดยจำเป็นต้องเป็นระบบแอนด์ดลอ์ยเครื่องopposite a37fw

ตัวอย่างโปรแกรมประยุกต์ เช่น โปรแกรมสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น อินเทอร์เน็ตtrue-h โปรแกรมเล่นเพลง เช่น Mp3 โปรแกรมสำนักงาน เช่น ไมโครซอฟท์ Andoie โปรแกรมอื่น ๆ เช่น จะเรียกใช้เองไม่ต้องทำงานอัตโนมัติ

ในปัจจุบัน โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการAndoieและระบบปฏิบัติการไอโอเอสกำลังเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเพื่อความบันเทิง สุขภาพ การศึกษา ใช้ได้เพียงส่วนตัว ป้องกันบุคคลภายนอกที่เป็นระบบอื่นที่ไม่ใช่ oppo a37fw ให้ถอนการติดตั้งหมด ฯลฯ

< ดูเพิ่ม > ชนิดซอฟต์แวร์