ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โพรโทซัว"

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ "เมตาบอลิซึม" → "เมแทบอลิซึม" (ศัพท์บัญญัติ))
}}
 
'''โพรโทซัว'''<ref>ที่ถูกอ่านว่า "โพรโทโซอา" (/ˌproʊtəˈzoʊə/)</ref> ({{lang-en|protozoa}}) เป็น[[สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว]]ขนาดเล็กที่จัดได้ว่ามีความสำคัญมากใน[[ระบบนิเวศ]] สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้ง[[น้ำจืด]] และ[[น้ำเค็ม]] รวมทั้งบริเวณที่ชื้นแฉะ ยังพบว่าอาศัยอยู่ในร่างกายของสัตว์บกอีกหลายชนิด มีทั้งที่เป็นโทษและมีประโยชน์ โพรโทซัวนั้นมีทั้งที่สามารถสร้างอาหารได้เอง เช่น พวกที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ซึ่งมักจะสีเขียวของ[[คลอโรฟิลล์]] และพวกไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ การเพิ่มขึ้นของโพรโทซัวอย่างรวดเร็วหรือการบลูมขึ้นมา จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ red tide ซึ่งเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำบริเวณนั้น ความเป็นพิษเกิดจาก[[metabolism|กระบวนการเมแทบอลิซึม]] และถูกขับออกมาละลายอยู่ในน้ำ โดยพิษจะมีผลให้สัตว์น้ำเป็นอัมพาต
== การจัดจำแนก ==
* [[ไฟลัมซาร์โคแมสติโกฟอรา]] (Sarcomastigophora) หรือ[[ซูโอแฟลกเจลเลต]] (Zooflagellate) เป็นโปรโตซัวที่ว่ายน้ำได้ด้วย[[แฟลกเจลลา]] มีทั้งที่อาศัยเป็นอิสระในน้ำ ในดิน หรือเป็นปรสิต ชนิดที่เป็นปรสิตบางชนิดอาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของปลวกเพื่อช่วยย่อยเนื้อไม้ Trypanosoma เป็น[[ปรสิต]]ก่อ[[โรคเหงาหลับ]] (African sleeping sickness) โปรโตซัวในไฟลัมนี้อีกชนิดเรียกว่าซาร์โคดิเนส เป็นกลุ่มที่เคลื่อนที่ด้วยเท้าเทียม เช่น
* [[ไฟลัมอะปิคอมเพลซา]] (Apicomplexa) ได้แก่ สปอโรโซน (Sporozoans) เป็นปรสิตทั้งหมด เคลื่อนที่ไม่ได้ วงชีวิตมีทั้งการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ การแพร่พันธุ์อาศัยทั้งพาหะ (แมลง) และโฮสต์ (สัตว์) เช่น [[พลาสโมเดียม]]ซึ่งก่อ[[โรคมาลาเรีย]]
* [[ไฟลัมซิลิโอฟลอรา]] (Ciliophora) ได้แก่โปรโตซัวที่มี[[ซิเลีย]] (cilate protozoan) มีซิเลียช่วยในการว่ายน้ำ เป็นเซลล์เดี่ยวที่มีความซับซ้อน มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม และมีทางเข้าของอาหารคล้ายปาก (oral groove) อาหารจะถูกย่อยในแวคิวโอลอาหาร (food vacuole) ที่ทำหน้าที่คล้ายกระเพาะอาหาร มีช่องเปิดให้ส่งของเสียจาก[[แวคิวโอลอาหาร]]ออกสู่ภายนอก (anal pore) ดำรงชีพด้วยการล่าเหยื่อ ตัวอย่างเช่น [[พารามีเซียม]]
 
== เชิงอรรถ ==
{{reflist}}
 
{{เรียงลำดับ|พโพรโทซัว}}
38,884

การแก้ไข

รายการนำทางไซต์