สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สิ่งมีชีวิตเซล์เดียว(single-celled organism) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็ก ประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว  ซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่สามารถศึกษาลักษณะและรูปร่างของสิ่งมีชีวิตได้โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์