ข้ามไปเนื้อหา

ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยไต"

เพิ่มขึ้น 1,976 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{เก็บกวาด}}
{{Infobox Anatomy
'''หน่วยไต''' ({{lang-en|nephron}}) เป็นโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยทำงานพื้นานของไต มีหน้าที่หลักคือควบคุมความเข้มข้นของสารน้ำและสารต่างๆ ในร่างกาย เช่นโซเดียม ผ่านการกรองเลือดที่ผ่านหน่วยไต ดูดกลับสารที่ต้องการ และขับสารที่ไม่ต้องการทิ้งผ่านทางปัสสาวะ
| Name = Nephron
| Latin =nephroneum
| GraySubject = 253
| GrayPage = 1221
| Image = Gray1128.png
| Width = 290
| Caption = Nephron of the kidney without [[juxtaglomerular apparatus]]
| Precursor = [[Metanephric blastema]] ([[intermediate mesoderm]])
| System =
| Artery =
| Vein =
| Nerve =
| Lymph =
| MeshName = Nephrons
| MeshNumber =
| DorlandsPre =
| DorlandsSuf =
}}
'''หน่วยไต''' ({{lang-en|nephron}}) เป็นโครงสร้างพื้นฐานและ[[Renal function|หน่วยทำงาน]]พื้นฐานของ[[ไต]] มีหน้าที่หลักคือควบคุม[[homeostasis|สมดุล]]ของสารน้ำและสารต่างๆ ในร่างกาย เช่น[[โซเดียม]] ผ่านการกรอง[[เลือด]]ที่ผ่านหน่วยไต ดูดกลับสารที่ต้องการ และขับสารที่ไม่ต้องการทิ้งผ่านทาง[[ปัสสาวะ]] หน้าที่ของหน่วยไตนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของร่างกาย ซึ่งจะถูกควบคุมโดย[[Endocrine system|ระบบต่อมไร้ท่อ]]ผ่านทาง[[ฮอร์โมน]]ต่างๆ เช่น [[Vasopressin|ฮอร์โมนต้านการขับปัสสาวะ]] [[Aldosterone|อัลโดสเตอโรน]] และ[[Parathyroid hormone|พาราไทรอยด์]] เป็นต้น<ref>{{cite book | last = Maton | first = Anthea | authorlink = | coauthors = Jean Hopkins, Charles William McLaughlin, Susan Johnson, Maryanna Quon Warner, David LaHart, Jill D. Wright | title = Human Biology and Health | publisher = Prentice Hall | year = 1993 | location = Englewood Cliffs, New Jersey, USA | pages = | url = | doi = | id = | isbn = 0-13-981176-1}}</ref>
 
ไตปกติข้างหนึ่งของมนุษย์จะมีหน่วยไตอยู่ประมาณ 800,000 ถึง 1.5 ล้านหน่วยไต<ref name=guyton11>{{Cite book | author=Guyton, Arthur C.; Hall, John E. | authorlink= | coauthors= | title=Textbook of Medical Physiology | year=2006 | publisher=Elsevier Saunders | location=Philadelphia | isbn=0-7216-0240-1 | page=310}}</ref>
==กายวิภาค==
โครงสร้างของ เนพฟรอน
 
===กลาเมอรูลัส[[Glomerulus|โกลเมอรูลัส]] (glamerulus===
เป็นกลุ่มเส้นเลือดฝอยที่นำสารมากรองออก มีลักษณะเป็นร่างแหสานกัน
 
===[[Bowman's capsule|โบว์แมนแคปซูล]]===
เป็นส่วนของท่อของหลอดไตที่พองเป็นกระเปาะ คล้ายด้าย มีกลาเมอรูลัสอยู่ข้างใน
 
===[[Renal tubule|ท่อของหน่วยไต]]===
อยู่ต่อจากโบว์แมนแคปซูล มี 3 ส่วนใหญ่ๆ
====[[Proximal convoluted tubule|ท่อของส่วนต้น]]====
เกิดการดูดสารเข้ากระแสเลือดมากที่สุด มีไมโทรคอนเดรียเยอะ[[ไมโทคอนเดรีย]]เยอะ เพื่อใช้เป็นพลังงานในการดูดสาร
====[[Loop of Henle|Hehle's loop]]====
เป็นท่อขนาดเล็กโค้ง เป็นรูปตัวU ใช้ในการดูดสารกลับเช่นกัน มีไมโทรคอนเดรียน้อยกว่าท่อส่วนต้น
====[[Distal convoluted tubule|ท่อขดส่วนท้าย]]====
มีลักษณะเป็นท่อเปิดของ[[Renal pelvis|กรวยไต]] มีการกรองแล้วส่งไป[[กระเพาะปัสสาวะ]]
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
{{โครงกายวิภาค}}
[[หมวดหมู่:กายวิภาคของไต]]
ผู้ใช้นิรนาม