รายการไฟล์

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หน้าพิเศษนี้แสดงไฟล์ทั้งหมดที่อัปโหลด

รายการไฟล์
วันที่ ชื่อ รูปย่อ ขนาด คำอธิบาย
21:44, 8 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ยัง เขมาภิรโต).jpg (ไฟล์) 360 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ยัง เขมาภิรโต) | Source = {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ)| ชื่อหนังสือ = แนะนำให้รู้จักวัดโสมนัสวิหารโดยสังเขป และ ประวัติ-ผลงานของอดีตเจ้าอาวาส| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = | ปี = 2550| จำนวนหน้า = 253| หน้า = 123}} | Article = สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ยัง เขมาภิรโต) | Portion = ใช้ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำ | Purpose = เพื่อระบุรูปพรรณของบุคคลด้วยภาพ | Replaceability = ไ...
18:58, 20 มิถุนายน 2561 พระรัตนธัชมุนี (จู อิสฺสรญาโณ).jpg (ไฟล์) 48 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = พระรัตนธัชมุนี (จู อิสฺสรญาโณ) | Source = {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = อุดมสมบัติ (จัน), หลวง ; ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา| ชื่อหนังสือ = จดหมายหลวงอุดมสมบัติ พร้อมด้วยอธิบายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ | URL = https://ia802802.us.archive.org/5/items/unset00002405_h4r3/unset00002405_h4r3.pdf| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = ห้างหุ้นส่วนจำกัดศิวพร| ปี = 2548| จำนวนหน้า = 396| หน้า = (4)-(5)}} [พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอง...
21:26, 26 พฤษภาคม 2561 พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต).jpg (ไฟล์) 19 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต) | Source = {{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง = พระพิมลธรรม ฐานทตฺตเถร|ชื่อหนังสือ = นิพนธ์ต่างเรื่อง|จังหวัด = พระนคร|พิมพ์ที่ = โรงพิมพ์พระจันทร์|URL = https://ia601303.us.archive.org/23/items/unset00002434/unset00002434.pdf|ปี = 2491|จำนวนหน้า = 400}} [พิมพ์เป็นอนุสาวรีย์ในงานพระราชทานเพลิงศพขององค์ท่าน ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๑] | Article = พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต) | Portion = ใช้ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำ | Purpos...
21:07, 26 พฤษภาคม 2561 พระมหารัชมงคลดิดล (บุญเรือน ปณฺณโก).jpg (ไฟล์) 71 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก) | Source = {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = มหามกุฏราชวิทยาลัย | ชื่อหนังสือ = ความรู้เรื่อง ปักขคณนา ตำราการคำนวณปฏิทินทางจันทรคติ| URL = https://ia800202.us.archive.org/3/items/unset0000unse_d6m6/unset0000unse_d6m6.pdf| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = มหามกุฏราชวิทยาลัย| ปี = 2542 | จำนวนหน้า = จ, 333 }} [ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ พระมหารัชมงคลดิลก (บุญเรือน ปุณฺณโก ป.ธ.5) และพระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก ป.ธ.9)] | Ar...
00:33, 26 พฤษภาคม 2561 หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช.png (ไฟล์) 155 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช จิรประวัติ | Source = {{อ้างหนังสือ| ชื่อหนังสือ = จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พ.ศ.2411 (ปลายรัชกาลที่ 4 ต้นรัชกาลที่ 5 )| URL = http://164.115.27.97/digital/items/show/7801#?c=0&m=0&s=0&cv=1&z=-152.3404%2C0%2C2354.6808%2C1532 | จังหวัด = พระนคร| พิมพ์ที่ = โรงพิมพ์พระจันทร์ | จำนวนหน้า = 41 | ปี = 2508}} [พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงวิมลปัทมราช จิรประวัติ] | Article = หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช จิรประวัติ | Portion =...
23:21, 25 พฤษภาคม 2561 พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร).jpg (ไฟล์) 68 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร) | Source = {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = วัดบวรนิเวศวิหาร| ชื่อหนังสือ = พระญาณวโรดม| URL = https://archive.org/download/2925270000unse/2925270000unse.pdf | จังหวัด = พระนคร| พิมพ์ที่ = โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย | จำนวนหน้า = 240 | ปี = 2527}} [พระราชทานเพลิงศพ พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร) 29 ธันวาคม 2527] | Article = พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร) | Portion = ใช้ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำ | Purpose =...
18:40, 25 พฤษภาคม 2561 พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร).png (ไฟล์) 659 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) | Source = {{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = หยิบ ณ นคร| ชื่อหนังสือ = บันทึกประวัติพลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณนคร)| จังหวัด = พระนคร| พิมพ์ที่ = ไทยวัฒนาพานิช | จำนวนหน้า = 34 | หน้า = (ค) |ปี = 2505}} [พิมพ์ในการพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2505] | Article = เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต (แย้ม ณ นคร) | Portion = ใช้ทั้งหมด | Low_resolution = ใช...
22:28, 24 พฤษภาคม 2561 พระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี).jpg (ไฟล์) 57 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = พระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี) | Source = {{อ้างหนังสือ| ชื่อหนังสือ = ประวัติพระตำรวจเอก นายพลตรี พระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี) ; ตำราขนมหวานของร้าน "สุริยา"| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = โรงพิมพ์พระจันทร์ | จำนวนหน้า = 98 | หน้า = (17) |ปี = 2518}} [พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายสมุน สิงหเสนี] | Article = พระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี) | Portion = ใช้ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำ | Purpose = เพื่อระบุรูปพรรณของบุคค...
09:05, 21 พฤษภาคม 2561 ท้าวอินทรสุริยา (เนื่อง จินตดุล).jpg (ไฟล์) 133 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = ท้าวอินทรสุริยา (เนื่อง จินตดุล) | Source = {{อ้างหนังสือ| ชื่อหนังสือ = สารัตถสมุจจัย มงคลสูตร| จังหวัด = กรุงเทพฯ| พิมพ์ที่ = โรงพิมพ์พระจันทร์ | จำนวนหน้า = 121 หน้า |ปี = 2519}} | Article = ท้าวอินทรสุริยา (เนื่อง จินตดุล) | Portion = ใช้ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำ | Purpose = เพื่อระบุรูปพรรณของบุคคลด้วยภาพ | Replaceability = ไม่มี }}
21:24, 19 พฤษภาคม 2561 พระสุธรรมาธิบดี (แสง ชุตินฺธโร).jpg (ไฟล์) 209 กิโลไบต์ {{Non-free use rationale | Description = พระสุธรรมาธิบดี (แสง ชุตินฺธโร) | Source = | Article = พระสุธรรมาธิบดี (แสง ชุตินฺธโร) | Portion = ทั้งหมด | Low_resolution = ใช่ เป็นภาพความละเอียดต่ำกว่าต้นฉบับ | Purpose = เพื่อระบุรูปพรรณของบุคคลด้วยภาพ | Replaceability = ไม่มี }}
13:05, 18 มีนาคม 2560 สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี).jpg (ไฟล์) 3.02 เมกะไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) | เจ้าของลิขสิทธิ์ = วัดม...
12:27, 18 มีนาคม 2560 สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต).jpg (ไฟล์) 3.67 เมกะไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต) | เจ้าของลิขสิทธิ...
22:30, 17 มีนาคม 2560 สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน).jpg (ไฟล์) 3.94 เมกะไบต์ == คำอธิบายโดยย่อ == {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน) | เจ้...
21:20, 24 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม).jpg (ไฟล์) 1.66 เมกะไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม) | เจ้าของลิขสิทธิ์ = วัด...
21:00, 6 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต).jpg (ไฟล์) 14.98 เมกะไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) | เจ้าของลิขสิทธิ์ = |...
17:58, 6 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย).jpg (ไฟล์) 18.64 เมกะไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพเสรี | คำอธิบายภาพ = สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย) | แหล่งที่มา = ธนิต อยู่โพธิ์, ''ต...
16:44, 6 กุมภาพันธ์ 2560 สมเด็จพระวันรัต (ทับ พุทฺธสิริ).jpg (ไฟล์) 6.98 เมกะไบต์  
08:52, 24 เมษายน 2558 พระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต).jpg (ไฟล์) 27 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = พระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต) | เจ้าของลิขสิทธิ์ = | เว็�...
22:21, 19 เมษายน 2558 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร).jpg (ไฟล์) 28 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) | เจ้าของลิขสิท�...
22:23, 15 มกราคม 2558 Prathip Martin Komolmas.jpg (ไฟล์) 9 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ =ภราดา ดร. ประทีป ม. โกมลมาศ | เจ้าของลิขสิทธิ์ = มูลนิธิพ...
08:52, 19 มิถุนายน 2557 พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี).jpg (ไฟล์) 28 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี) | เจ้าของลิขสิทธิ์ = [[วัดราช...
11:20, 5 มีนาคม 2557 Yod Phimphisan.jpg (ไฟล์) 18 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = มุขนายกยอร์ช ยอด พิมพิสาร | เจ้าของลิขสิทธิ์ = [[เขตมิส�...
16:19, 25 ธันวาคม 2556 Jean-Louis Vey, M.E.P.png (ไฟล์) 89 กิโลไบต์ http://haab.catholic.or.th/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1328:2013-05-28-03-31-36&catid=126:2012-07-27-08-28-05&Itemid=54
11:21, 15 มิถุนายน 2556 三曹普渡.jpg (ไฟล์) 81 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = {{en|1=Bringing salvation to the three worlds}} {{th|1=ผู้ปฏิบัติงานโปรดสามโลก}} {{zh|1=三曹普渡}...
11:51, 5 เมษายน 2556 無生老母.jpg (ไฟล์) 66 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = พระแม่องค์ธรรม | เจ้าของลิขสิทธิ์ = http://www.jhsh.org/ | เว็บไซต์...
15:33, 7 มีนาคม 2556 Spc logo.png (ไฟล์) 288 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร | เจ้าของลิข...
15:45, 5 มีนาคม 2556 LCC-Chanthaburi.png (ไฟล์) 44 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = ตราสัญลักษณ์คณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี | เจ้าของลิข...
12:07, 27 กุมภาพันธ์ 2556 Sasanasobhon Bhanako.jpg (ไฟล์) 4.15 เมกะไบต์ ภาพ พระศาสนโศภน (ภา ภาณโก) จาก "กรมศิลปากรม, ''ประวัติวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม'', พิมพ์ครั้งท...
15:54, 11 มกราคม 2556 Nicolas Bunkerd Kitbamrung.JPG (ไฟล์) 14 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง บาทหลวงและ[[มรณสั�...
09:03, 9 มกราคม 2556 Martyrs of Songkhon.jpg (ไฟล์) 36 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = เจ็ดบุญราศีมรณสักขีแห่งสองคอน | เจ้าของลิขสิทธิ์ = [[...
11:34, 25 กันยายน 2555 Joseph Khiamsun Nittayo.JPG (ไฟล์) 763 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = พระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย | เจ้าของลิขสิทธิ์ = หอจดหม...
09:56, 24 สิงหาคม 2555 Catholic Mission Chiang Mai.jpg (ไฟล์) 103 กิโลไบต์ {{nonfreeimage | คำอธิบายภาพ = สำนักมิสซังคาทอลิกเชียงใหม่ | เจ้าของลิขสิทธิ์ = มิสซังโรมันคาทอลิกเชี...
11:37, 7 พฤษภาคม 2555 Priestly ordination in Bangkok 2011.JPG (ไฟล์) 60 กิโลไบต์ {{nonfreeimage | คำอธิบายภาพ = อัครมุขนายกเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ปกมือเหนือศีรษะผู้ขอบวชเพื่อโป...
16:36, 30 เมษายน 2555 Chamniern Santisukniran.jpg (ไฟล์) 196 กิโลไบต์ {{nonfreeimage | คำอธิบายภาพ = อัครมุขนายกหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ | เจ้าของลิขสิทธิ์ = โรงเรี...
14:19, 20 พฤศจิกายน 2554 Michael Michai Cardinal Kitbunchu.jpg (ไฟล์) 407 กิโลไบต์ {{nonfreeimage | คำอธิบายภาพ = พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในงานฉลอง 25 ปี แห่งการดำรงสมณศักด�
15:40, 1 พฤศจิกายน 2554 Giacomo Luigi Cheng.jpg (ไฟล์) 11 กิโลไบต์ {{nonfreeimage | คำอธิบายภาพ =มุขนายก แจง เกิดสว่าง (21 ตุลาคม ค.ศ.1881 - 14 เมษายน ค.ศ. 1952) อดีตประมุขมิสซัง[[เข
15:10, 7 กันยายน 2554 Fr. Danai and Fr. Somkiat.jpg (ไฟล์) 160 กิโลไบต์ {{nonfreeimage | คำอธิบายภาพ = บาทหลวงรัสเซียออร์โธด็อกซ์ ดนัย วรรณะ ต้อนรับบาทหลวงคาทอลิก สมเกีย
13:58, 7 สิงหาคม 2554 CBCT logo.png (ไฟล์) 35 กิโลไบต์ {{nonfreeimage | คำอธิบายภาพ = The Catholic Bishops' Conference of Thailand logo | เจ้าของลิขสิทธิ์ = [[สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิก�
11:27, 2 มิถุนายน 2554 Redemptoristine nuns meet Bishop Vira.jpg (ไฟล์) 320 กิโลไบต์ {{nonfreeimage | คำอธิบายภาพ = ภคินีคณะพระมหาไถ่เข้าพบมุขนายกวีระ อาภรณ์รัตน์ เพื่อหารือเรื่อง�
15:31, 13 พฤษภาคม 2554 Giovanni d’Aniello.jpg (ไฟล์) 30 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = อาร์ชบิชอป โจวันนี ดานีเอลโล | เจ้าของลิขสิทธิ์ = | เว็บ�
14:50, 30 มิถุนายน 2553 Aad Asabho.jpg (ไฟล์) 36 กิโลไบต์ {{กล่องข้อมูล ภาพชอบธรรม | คำอธิบายภาพ = สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) | เจ้าของลิขสิทธิ์ = | เว็�