องค์ชายยองโพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เจ้ายองโพ เป็นราชโอรส องค์เล็กในพระเจ้ากึมวา และเป็นพระอนุชาโดยสายพระโลหิต ใน พระเจ้าแทโซ เสด็จขึ้นเป็น เจ้าผู้ครองเมืองพูยอ สืบต่อจาก พระเจ้าแทโซกษัตริย์องสุดท้าย ในฐานะเจ้าประเทศราชของอาณาจักรโกคูรยอ จากการสถาปนาของพระเจ้าแดมูซิน ซึ่งในรัชสมัยของ พระองค์ นั้น ทรงอยู่ในความดูแลของโกคูรยอ มาโดยตลอด และมิได้ทรง คิดที่จะรวบรวมแผ่นดินโดยประการใด ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ นั้น หัวเมืองพูยอ ยังคงตั้งมั่นอยู่ได้ดังเดิม เพียงแต่เป็นเมืองประเทศราชเท่านั้น พระองค์ มีราชโอรส ทรงพระนามว่า เจ้าโทจิน ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพ คนสำคัญในสมัยของ พระเจ้าแทโซ และเคยเป็นเพื่อนคนสนิทของพระเจ้าแดมูซิน เป็นผู้ที่หลงรัก ท่านหญิงยอนซึ่งเป็นพระมารดาขององค์ชายโฮดง ซึ่งต่อมาโทจินได้ เสียชีวิตลง จากสงคราม พูยอกับโกคูรยอ เมื่อเจ้ายองโพ สิ้นพระชนม์ลง โดย ไม่มี ทายาทสืบต่อ จึงทำให้ หัวเมืองพูยอ ได้ล่มสลายลง อย่างจริงจัง นับแต่นั้นมา เมืองพูยอ จึงกลายเป็นหัวเมืองหนึ่งของโกคูรยอไปในที่สุด