พระเจ้าหุวิชกะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพพระเจ้าหุวิษกะบนเหรียญกษาปน์ทองคำ

พระเจ้าหุวิษกะ (อังกฤษ: Huviṣka; กุษาณะ: Οοη ϸ κι) เป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งจักรวรรดิกุษาณะในเอเชียใต้ ในราวพุทธศตวรรษที่ 7 ทรงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระเจ้ากนิษกะมหาราช นักโบราณคดีอังกฤษสันนิษฐานว่าพระองค์เป็นผู้สร้างพระมหาโพธิเจดีย์ เนื่องจากพบเครื่องกัปปิยะภัณฑ์ทองคำจำนวนมากที่พระองค์สร้างถวายอุทิศไว้ใต้พระแท่นพุทธบัลลังก์ภายในพระมหาโพธิเจดีย์ที่พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

พระเจ้าหุวิษกะครองราชย์อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 683 - พ.ศ. 723 รวมระยะเวลา 40 ปี

ก่อนหน้า พระเจ้าหุวิชกะ ถัดไป
พระเจ้ากนิษกะมหาราช พระมหาจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิกุษาณะ
(พ.ศ. 683 - พ.ศ. 723)
พระเจ้าวสุเทวะที่ 1|}