ข้ามไปเนื้อหา

พระวิสุทธิสมาจาร (ศรี พฺรหฺมโชติ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระวิสุทธิสมาจาร

(เจ้าคุณศรี พฺรหฺมโชติ)
ชื่ออื่นเจ้าคุณศรี, หลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา
ส่วนบุคคล
เกิด28 เมษายน พ.ศ. 2414
บ้านอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (96 ปี)
มรณภาพ4 สิงหาคม พ.ศ. 2510
นิกายมหานิกาย
การศึกษาน.ธ.เอก
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดอ่างศิลาใน ชลบุรี
อุปสมบท14 พฤษภาคม พ.ศ. 2434 ณ วัดอ่างศิลาใน (อายุ 20 ปี)
พรรษา76
ตำแหน่งอดีตเจ้าอาวาสวัดอ่างศิลาใน
อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี, อำเภอบางพระ, อำเภอบางละมุง
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

พระวิสุทธิสมาจาร (เจ้าคุณศรี พฺรหฺมโชติ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอ่างศิลา อดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เกจิดังของอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

ประวัติ

[แก้]

พระวิสุทธิสมาจาร หรือที่นิยมเรียกและเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า ท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา อดีตเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเจ้าอาวาสวัดอ่างศิลา ท่านเป็นพระเถรานุเถระผู้ทรงคุณ ทั้งด้านพระเวทย์วิทยาคม การพัฒนา การปกครอง จึงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าทั้งใกล้ไกลตลอดมา

ท่านมีนามเดิมว่า " ศรี " นามสกุล " ยูถะสุนทร " ท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 ปีมะแมวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2414 เวลาย่ำรุ่ง พื้นเพเป็นชาวตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยกำเนิด เป็นบุตรของ นายทอง และ นางเอี่ยง ยูถะสุนทร มีพี่น้องทั้งหมด 7 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 3

 1. นายทศ ยูถะสุนทร
 2. นายทรัพย์ ยูถะสุนทร
 3. พระวิสุทธิสมาจาร (เจ้าคุณศรี ยูถะสุนทร)
 4. นายเทียน ยูถะสุนทร
 5. นายท้ง ยูถะสุนทร
 6. ขุนนฤมลอังการ (มอน ยูถะสุนทร)
 7. นายฮวด ยุถะสุนทร

เมื่อเจริญวัยควรจะได้รับการศึกษา บิดามารดาได้นำไปฝาก พระครูสุวรรณาทร (เที่ยง จนฺทรํษี) ผู้เป็นหลวงลุงที่วัดอ่างศิลา ศึกษาทั้งอักขรสมัย มูลกัจจายณ์ จนสามารถอ่านออกเขียนได้ จึงกลับมาช่วยคอบครัวประกอบอาชีพ[1]

อุปสมบท

[แก้]

เมื่อท่านอายุได้ 20 ปี จึงเข้าพิธีอุปสมบท[2] เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2434 ณ พัทธสีมาวัดอ่างศิลาใน (ปัจจุบันยุบรวมเป็นวัดเดียวกันแล้วเมื่อ ปี 2459)

- พระอุปัชฌาย์ พระอธิการ ยิ้ม ติสฺสเทว วัดอ่างศิลาใน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
- พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการ แสง จารุวณฺโณ วัดอ่างศิลาใน อำเภอเมมือง จังหวัดชลบุรี
- พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสุวรรณาทร (เที่ยง จนฺทรํษี)

ได้รับฉายาทางธรรมว่า " พฺรหฺมโชติ "

อยู่ปรนนิบัติรับใช้พระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์ทั้งสอง ตลอดจนศึกษาพระธรรมวินัย ตลอดจนพุทธาคม วิปัสสนากัมมัฏฐาน และการทำผงทั้งห้า รวมถึงกสิณทั้งสิบ อักขรเลขยันต์ โหราศาสตร์ แพทย์แผนโบราณ

งานปกครอง และสมณศักดิ์

[แก้]
 • พ.ศ.2449 อายุ 35 พรรษาที่ 15 รักษาการเจ้าอาวาส วัดอ่างศิลาใน
 • พ.ศ.2454 อายุ 40 พรรษาที่ 20 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดอ่างศิลาใน และเป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ.2456 อายุ 42 พรรษาที่ 22 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอำเภอเมือง และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ " พระครูสุนทรธรรมรส "
 • พ.ศ.2459 อายุ 45 พรรษาที่ 25 ได้รับแต่งตั้งเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี และเป็นเจ้าคณะอำเภอบางพระ (ปัจจุบันคือ อำเภอศรีราชา) อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • พ.ศ.2460 อายุ 46 พรรษาที่ 26 ได้รับแต่งตั้งเป็น ครูสอนนักธรรมชั้นตรี โท เอก สำนักเรียนวัดอ่างศิลา เป็นกรรมการตรวจประโยคนักธรรม ตรี โท เอก สนามสอบจังหวัดชลบุรี
 • พ.ศ.2462 อายุ 48 พรรษาที่ 28 ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจประโยคนักธรรม ตรี โท เอก สนามสอบมณฑลปราจีนบุรี
 • พ.ศ.2466 อายุ 52 พรรษาที่ 32 ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจประโยคนักธรรม ตรี โท เอก สนามสอบสนามหลวง กรุงเทพฯ
 • พ.ศ.2476 อายุ 62 พรรษาที่ 42 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะอำเภอบางละมุง อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • พ.ศ.2482 อายุ 68 พรรษาที่ 48 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ปกครองดูแลคณะสงฆ์อยู่เป็นเวลา 4 ปี (จึงลาออก เพราะท่านชราภาพ ขณะอายุได้ 72 ปี พ.ศ.2486)
 • พ.ศ.2495 อายุ 81 พรรษาที่ 61 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ " พระวิสุทธิสมาจาร "

มรณภาพ

[แก้]

ท่านเจ้าคุณศรี วัดอ่างศิลา ได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2510 เวลา 23.00 น. รวมสิริอายุได้ 96 ปี 76 พรรษา

อ้างอิง

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]