พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช
พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช.jpg

พระนาม พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช
พระอิสริยยศ พระวรวงศ์เธอ
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2411
สิ้นพระชนม์ 20 กันยายน พ.ศ. 2482
(พระชันษา 71 ปี)
พระราชบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านวม กรมหลวงวงศาธิราชสนิท

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช (24 สิงหาคม พ.ศ. 2411[1] - 20 กันยายน พ.ศ. 2482) อดีตอธิบดีกรมศุลกากร เป็นพระโอรสลำดับที่ 33 [2] ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านวม กรมหลวงวงศาธิราชสนิท เมื่อประสูติเป็นหม่อมเจ้า มีพระนามว่า หม่อมเจ้าพร้อม สนิทวงศ์

หม่อมเจ้าพร้อม ทรงรับราชการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสารบาญชี (ปัจจุบันคือ กรมบัญชีกลาง) ตั้งแต่ครั้งก่อตั้งกรมเมื่อ พ.ศ. 2433 [3] ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากร ระหว่าง พ.ศ. 2436 - 2472 [4] ทรงเป็นผู้จัดร่างกฎหมายวางระเบียบวิธีการศุลกากร โดยอาศัยตามหลักกฎหมายอังกฤษ และดำเนินการเจรจาแก้ไขสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีศุลกากรกับต่างประเทศ [5] ทรงได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช" เมื่อ พ.ศ. 2455 [6]

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช ทรงมีวังที่ประทับอยู่เชิงสะพานซังฮี้ ตำบลบางยี่ขัน อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี มีชื่อเรียกว่า วังบางพลูอยู่ติดกับวังของกรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ ปัจจุบันคือบริเวณซอยเจ้าพระยาสยาม

เสกสมรส[แก้]

พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช มีพระโอรสธิดาที่เกิดจากหม่อมต่างๆ ได้แก่ หม่อมสะอาด หม่อมลมัย หม่อมเจิม หม่อมจร หม่อมแป้น หม่อมพร หม่อมเกษร หม่อมเนิน และหม่อมไสว ทั้งสิ้น 14 คน [7] ได้แก่

 • หม่อมราชวงศ์หญิงสอิ้ง ดิศกุล ชายา หม่อมเจ้าทรงวุฒิภาพ ดิศกุล
 • หม่อมราชวงศ์พร้อมใจ สนิทวงศ์ (พระสนิทวงศ์อนุวรรต) โอรสคนโต เกิดในหม่อมสะอาด สมรสกับนางทวี จารุรัตน์ มีบุตร 2 คน คือ
  • หม่อมหลวงพร้อมศรี สนิทวงศ์ (พิบูลสงคราม) สมรสกับพลตรีอนันต์ พิบูลสงคราม บุตรชายคนโตของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
  • หม่อมหลวงพร้อมจิตร สนิทวงศ์ (ยมะสมิต) เป็นมารดาของนางสมิตา ยมะสมิต ภรรยานายอรรคพล สรสุชาติ
  • หม่อมหลวงพร้อมศักดิ์ สนิทวงศ์
  • หม่อมหลวงพร้อมพันธ์ สนิทวงศ์
  • หม่อมหลวงพร้อมพงษ์ สนิทวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงสุดสอาด ดิศกุล ชายา หม่อมเจ้าทรงวุฒิภาพ ดิศกุล
 • หม่อมราชวงศ์หญิงชวลิต สนิทวงศ์ เสกสมรสกับ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย [8][9]
 • หม่อมราชวงศ์หญิงจำนงค์ สนิทวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงขจิต ศตศิริ
 • หม่อมราชวงศ์หญิงอุไร ชมุนี
 • หม่อมราชวงศ์กุศทิน สนิทวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงนันทา สนิทวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงสมศรี สนิทวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงวิภารดี อินทรประสิทธิ์
 • หม่อมราชวงศ์พรรคพงศ์สนิท สนิทวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงวิจิตรมาลี สนิทวงศ์
 • หม่อมราชวงศ์หญิงระวีวรรณ ภัทรประภา

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2482วังบางจาก พระชันษา 71 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2482 [2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ในหนังสือพระราชทานเพลิงพระศพ ระบุว่าประสูติวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2411
 2. 2.0 2.1 ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 3. ประวัติกรมบัญชีกลาง
 4. ประวัติธนาคารออมสิน
 5. ประวัติการคลังของไทย
 6. ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
 7. จากซางฮี้ถึงพร้อมพงษ์
 8. พระประวัติพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
 9. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. ก่อนเลือนหายในสายลม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, พ.ศ. 2542. 333 หน้า. ISBN 978-974-42-6298-1
 10. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์