ข้ามไปเนื้อหา

พระมหาราชครูอัษฎาจารย์ (ละเอียด รัตนพราหมณ์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระมหาราชครูอัษฎาจารย์

เกิดละเอียด รัตนพราหมณ์
17 มีนาคม พ.ศ. 2463
เสียชีวิต2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (91 ปี)
คู่สมรสทองคำ เมฆลอย
บิดามารดาพระครูสตานันทมุนี (ละมัย รัตนพราหมณ์)
บุญมา รัตนพราหมณ์

พระมหาราชครูอัษฎาจารย์ (ละเอียด รัตนพราหมณ์) (17 มีนาคม 2463 - 2 พฤษภาคม 2554)เป็นประธานพราหมณ์ในพระราชสำนัก และ เป็นผู้นำศาสนาฮินดูแห่งประเทศไทย โดยเขาสืบเชื้อสายมาจากพราหมณ์ในประเทศอินเดีย โดย บรรพบุรุษของเขาได้มาตั้งหลักถิ่นฐานในประเทศไทยเมื่อหลายร้อยปีก่อน โดยตั้งหลักอยู่แถว ภาคใต้ของประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อพยพมากรุงเทพสมัย รัชกาลที่ 5 พระมหาราชครูอัษฎาจารย์ มีหน้าที่ คือ เป็นผู้นำศาสนาฮินดูแห่งประเทศไทย และ ทำหน้าที่ดูแลองค์กรพราหมณ์-ฮินดู ได้แก่ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ สมาคมฮินดูสมาช และ สมาคมฮินดูธรรมสภา

ประวัติ[แก้]

พระมหาราชครูอัษฎาจารย์ หรือ พราหมณ์ละเอียด รัตนพราหมณ์เกิดวันที่ 17 มีนาคม 2463 ณ ตำบลพระโขนง อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร (ปัจจุบันคือเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร)เป็นบุตรของพระครูสตานันทมุนี หรือ พราหมณ์ละมัย กับนางบุญมา รัตนพราหมณ์ ทำหน้าที่พราหมณ์ผู้ประกอบพระราชพิธีถวายแด่พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ในวาระสำคัญ จนดำรงตำแหน่งหัวหน้าพราหมณ์ หมวดโหรพราหมณ์ แผนกพิธีการ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง และได้รับพระราชทานตำแหน่งประธานคณะพราหมณ์ที่พระมหาราชครูอัษฎาจารย์ โดยตำแหน่งพระมหาราชครูเป็นตำแหน่งสูงสุดและจะต้องเป็นผู้อ่านโองการถวายไกรลาศในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเท่านั้น

พระครูอัษฎาจารย์ (ละเอียด รัตนพราหมณ์) ได้รับการโปรดเกล้าฯ เลื่อนฐานันดรศักดิ์จากพระครูอัษฎาจารย์ เป็นพระมหาราชครูอัษฎาจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2542 เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542[1]

ด้านชีวิตครอบครัว สมรสกับนางทองคำ สกุลเดิม เมฆลอย มีบุตร-ธิดา รวม 6 คน

ท่านถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 สิริอายุ 92 ปี โดยวันที่ 1 เมษายน 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพ พระมหาราชครูอัษฎาจารย์ ณ เมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

หน้าที่การงาน[แก้]

  • 1 ตุลาคม 2519 หัวหน้าพราหมณ์ หมวดโหรพราหมณ์ แผนกพระราชพิธี สำนักเลขานุการกรม สำนักพระราชวัง
  • 1 ตุลาคม 2520 พราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง
  • - ประธานพราหณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]