พระนางโซ่มี่นวิมะละเดวี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระนางโซ่มี่นวิมะละเดวี
พระมเหสีแห่งหงสาวดี
ดำรงพระยศค.ศ. 1431–1446
พระสวามีพญารามที่ 1
พระราชบุตรมะมุดตาว
พระบิดาทินคะยาแห่งพุกาม
ประสูติพุกาม?
สวรรคตหงสาวดี?
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระนางโซ่มี่นวิมะละเดวี (พม่า: စိုးမင်း ဝိမလ ဒေဝီ) เป็นพระมเหสีของพญารามที่ 1 แห่งอาณาจักรหงสาวดี พระนางโซ่มี่นเป็นราชนิกุลอังวะ พระนางอภิเษกกับพญารามในการอภิเษกระหว่างรัฐเมื่อ ค.ศ. 1431 พระอิสริยยศของพระนางที่หงสาวดีคือ สิริปวารามหาธัมมราชาเทวี พระนางเป็นพระราชมารดาของมะมุดตาว กษัตริย์แห่งหงสาวดี