พระนางเข่มะนอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระนางเข่มะนอ
ခေမနော
พระอัครมเหสีร่วมแห่งพม่า
ดำรงพระยศป. พฤษภาคม ค.ศ. 1545 – 30 เมษายน ค.ศ. 1550
ก่อนหน้าพระนางธัมมเทวีแห่งตองอู
ต่อไปพระนางอตุลสิริมหาราชเทวี
ประสูติพะโค
คู่อภิเษกพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้
ราชวงศ์ตองอู
พระราชมารดาMa Kyaik
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระนางเข่มะนอ (พม่า: ခေမနော, เสียงอ่านภาษาพม่า: [kʰè mə nɔ́]) พระอัครมเหสีร่วมของ พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ แห่ง ราชวงศ์ตองอู ร่วมกับ พระนางธัมมเทวี ระหว่าง ค.ศ. 1545 ถึง 1550 พระองค์เป็นชาวมอญและเป็นธิดาบุญธรรมของเศรษฐีนีแห่ง หงสาวดี ซึ่งค้นพบพระนางเมื่อยังเยาว์ในทุ่งเลี้ยงปศุสัตว์ของเศรษฐีนี