พระนางธัมมเทวีแห่งอังวะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธัมมเทวี
ဓမ္မဒေဝီ
พระอัครมเหสีกลางแห่งอังวะ
ดำรงพระยศมีนาคม 1502 – 14 มีนาคม 1527
ก่อนหน้าว่าง
ถัดไปว่าง
พระสวามีนรปติที่ 2
พระราชบุตรพระนางจันทาเทวี
พระบิดาสีหบดีที่ 2 แห่งปะกัน
ประสูติประมาณ คริสต์ทศวรรษ 1480
ปะกัน
สิ้นพระชนม์?
อังวะ
ศาสนาพุทธเถรวาท

พระนางธัมมเทวีแห่งอังวะ (พม่า: ဓမ္မဒေဝီ, ออกเสียง: [dəma̰dèwì]) พระอัครมเหสีของ พระเจ้านรปติที่ 2 แห่ง อาณาจักรอังวะ พระนางอภิเษกกับพระเจ้านรปติที่ 2 เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1502 นอกจากนี้พระนางยังเป็นพระปัยยิกา (ทวด) ของพระเจ้า นัดจินหน่อง แห่งตองอู