ข้ามไปเนื้อหา

พระครูคณานัมสมณาจารย์ (องฮึง)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระครูคณานัมสมณาจารย์

(องฮึง )
ส่วนบุคคล
เกิดพ.ศ. 2345
มรณภาพ13 กันยายน พ.ศ. 2428
นิกายคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย
ตำแหน่งชั้นสูง
ที่อยู่วัดอุภัยราชบำรุง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย
เจ้าอาวาสวัดอุภัยราชบำรุง

พระครูคณานัมสมณาจารย์ นามเดิม ทิก เจิน ฮึง (เวียดนาม: Thích Chân Hưng) หรือ องฮึง (เวียดนาม: Ông Hưng) เป็นพระภิกษุนิกายมหายาน เป็นเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายรูปแรก และเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดอุภัยราชบำรุง

ประวัติ[แก้]

พระครูคณานัมสมณาจารย์ มีนามเดิมว่า องฮึง เป็นเจ้าอาวาสวัดญวนตลาดน้อย และเป็นพระผู้ใหญ่ในคณะสงฆ์ญวนชุดแรก ๆ ของสยาม ในรัชกาลที่ 3 ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวชอยู่ ทรงสนพระทัยในลัทธิประเพณีและการปฏิบัติของพระสงฆ์ฝ่ายมหายาน ซึ่งในขณะนั้นพระสงฆ์ฝ่ายมหายานมีแต่ฝ่ายอนัมนิกาย ยังไม่มีฝ่ายจีนนิกาย จึงโปรดให้นิมนต์องฮึงเจ้าอาวาสวัดญวนตลาดน้อยในขณะนั้นมาเข้าเฝ้า ทรงถูกพระราชอัธยาศัยเป็นอย่างดี เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกายเข้ามาอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานสมณศักดิ์แด่องฮึงเป็นที่ พระครูคณานัมสมณาจารย์[1]

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงปฏิสังขรณ์วัดญวนตลาดน้อยอีกครั้ง และได้พระราชทานนามใหม่ว่า วัดอุภัยราชบำรุง พร้อมทั้งโปรดฯ ให้พระครูคณานัมสมณาจารย์เป็นเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย[2]

พระครูคณานัมสมณาจารย์อาพาธด้วยโรคชรามาตั้งแต่พ.ศ. 2427 มรณภาพเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2428 อายุ 83 ปี[3]

อ้างอิง[แก้]

  1. เปิดป้ายประวัติศาสตร์วัดเวียดนามในกทม.
  2. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๓๑ / เรื่องที่ ๒ วัดญวนในประเทศไทย / ประวัติความเป็นมา
  3. "ข่าวตาย" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 1 (ตอน 39): หน้า 351. 8 ตุลาคม 2428.