พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งสหภาพโซเวียต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งสหภาพโซเวียต
หัวหน้าวละดีเมียร์ ชิริโนฟสกีย์
ยุบเมษายน 1991
ถัดไปพรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งรัสเซีย
ที่ทำการมอสโก
อุดมการณ์ชาตินิยมรัสเซีย
ชาตินิยม
Right-wing populism
จุดยืนขวาจัด
กลุ่มระดับสากลไม่มี
กลุ่มในภูมิภาคไม่มี
สีสีฟ้า, ทอง
การเมืองสหภาพโซเวียต
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งสหภาพโซเวียต (รัสเซีย: Либерально-Демократическая Партия Советского Союза (ЛДПСС)) เป็นพรรคการเมืองของสหภาพโซเวียตพรรคเคยเป็นคู่แข่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซีย พ.ศ. 2534ต่อมาได้เข้าร่วมกับคณะกรรมการสถานการณ์ฉุกเฉินแห่งรัฐในช่วงความพยายามรัฐประหารในสหภาพโซเวียต พ.ศ. 2534และกลายเป็นพรรคเสรีประชาธิปไตยแห่งรัสเซียในปัจจุบัน