พรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซีย (The Indonesian Democratic Party; PDI) เป็นหนึ่งในพรรคการเมืองที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลในยุคระเบียบใหม่ของอินโดนีเซีย

จุดเริ่มต้น[แก้]

พรรคการเมืองที่เข้าร่วมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2514 มี 10 พรรคซึ่งซูฮาร์โตเห็นว่ามากเกินไปและต้องการลดให้เหลือเพียง 2-3 พรรค ทำให้พรรคการเมืองต่างๆต้องมารวมตัวกัน การเกิดขึ้นของพรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียเป็นการรวมตัวของพรรคการเมืองชาตินิยมและไม่นิยมอิสลาม 5 พรรคในสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเรียกว่ากลุ่มพัฒนาประชาธิปไตย ประกอบด้วยพรรคแห่งชาติอินโดนีเซีย สันนิบาตสนับสนุนอินโดนีเซียเอกราช พรรคมูร์บา พรรคคริสเตียนอินโดนีเซีย และพรรคคาทอลิก ต่อมาในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นวันที่ซูฮาร์โตเสนอให้ลดพรรคการเมือง ทั้งห้าพรรคจึงรวมเข้าด้วยกันเป็นพรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซีย

พรรคแห่งชาติอินโดนีเซียซึ่งเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดใน 5 พรรคที่เข้ามารวมและสืบทอดมาจากพรรคของซูการ์โนมีฐานเสียงในชวาตะวันออกและชวากลาง สันนิบาตสนับสนุนอินโดนีเซียเอกราชเป็นพรรคที่ต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียอย่างรุนแรงในสมัยซูการ์โน ส่วนพรรคมูร์บาเป็นพรรคฝ่ายซ้าย แม้ว่าจะเป็นพรรคที่มีความหลากหลายมากกว่าพรรคสหพัฒนาการ แต่พรรคนี้ก็ได้เข้าร่วมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2520 แม้จะไม่สามารถแสดงความเป็นแนวร่วมที่มีเอกภาพได้

แรลลีของพรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียในจาการ์ตาเมื่อ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2540

พรรคนี้เป็นอีกพรรคที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐนอกเหนือจากพรรคโกลคาร์ซึ่งเป็นพรรคข้าราชการ เนื่องจากอีกพรรคคือพรรคสหพัฒนาการซึ่งเป็นพรรคนิยมอิสลาม และซูฮาร์โตไม่ต้องการให้สังคมแยกเป็นสองฝ่ายคือกลุ่มข้าราชการและกลุ่มนิยมอิสลามจึงสนับสนุนพรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียเป็นพรรคที่สาม พรรคนี้เป็นพรรคที่เล็กที่สุดในสมัยของซูฮาร์โต พรรคนี้ได้สนับสนุนทายาทของซูการ์โน เมกาวตี ซูการ์โนปุตรีได้เป็นหัวหน้าพรรคนี้ใน พ.ศ.2536 แต่รัฐบาลไม่ยอมรับและต้องการให้บูดี ฮาร์โยโนเป็นหัวหน้าพรรคแทน แต่เมื่อเลือกหัวหน้าพรรคอีกครั้ง เมกาวตีก็ได้เป็นหัวหน้าพรรค ต่อมา ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2539 สุรยาดีซึ่งมีรัฐบาลหนุนหลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค เมกาวตีไม่ยอมรัลผลการเลือกตั้งและถือว่าตนยังเป็นหัวหน้าพรรคที่ถูกต้อง และได้เกิดเหตุจลาจลขึ้น กลุ่มผู้สนับสนุนสุรยาดีได้บุกเข้าที่ทำการพรรคและถูกต่อต้านโดยผู้สนับสนุนเมกาวตี หลังจากเหตุจลาจล พรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียได้แยกเป็นสองส่วน คือกลุ่มของสุรยาดี และกลุ่มของเมกาวตี

หลังยุดซูฮาร์โต[แก้]

หลังจากที่ซูฮาร์โตลงจากอำนาจใน พ.ศ. 2541 กลุ่มของเมกาวตีได้ประกาศจัดตั้งพรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซีย-การต่อสู้ เพื่อให้ต่างจากพรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียที่รัฐบาลสนับสนุน พรรคประชาธิปไตยอินโดนีเซียเข้าร่วมในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2542 และได้ 2 ที่นั่ง แต่ปฏิเสธไม่ยอมรับผลการเลือกตั้ง พรรคนี้ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำในการเข้าร่วมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2547 หลังจากที่ไม่สามารถรวมกับพรรคอื่นได้ พรรคนี้จึงเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคแนวหน้าประชาธิปไตยอินโดนีเซีย[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. Bambang Setiawan & Bestian Nainggolan (Eds) (2004) Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009 (Indonesian Political Parties: Ideologies and Programs 2004-2009 Kompas ISBN 979-709-121-X. p213