ฝ่ายค้าน (ประเทศพม่า)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ฝ่ายค้าน เป็นพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนในรัฐสภาแห่งสหภาพ ที่ไม่ใช่รัฐบาล หรือเป็นพรรคร่วมรัฐบาล ด้านล่างนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านในรัฐสภาแห่งสหภาพ  ของประเทศพม่า

หัวหน้าฝ่ายค้าน[แก้]

รายชื่อผู้นำฝ่ายค้านในประเทศพม่าตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011[แก้]

ภาพ ชื่อ

(เกิด-เสียชีวิต)

เริ่มดำรงตำแหน่ง สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง ระยะเวลา พรรคการมเือง ประธานาธิบดี
1 Male portrait placeholder cropped.jpg Sai Hla Kyaw
(1955)
30 มีนาคม ค.ศ. 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 
409 พรรคสันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย เตนเซน
2 Aung San Suu Kyi 17 November 2011.jpg อองซาน ซูจี[1]
(1945)
12 พฤษภาคม ค.ศ. 2012 29 มกราคม ค.ศ. 2016 1357 สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
3 TheinSeinASEAN.jpg เตนเซน(1945) 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 23 สิงหาคม ค.ศ. 2016 
204 พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา ทีนจอ
4 Male portrait placeholder cropped.jpg ตาน ฮเต[2]
(1954)
23 สิงหาคม ค.ศ. 2016 ปัจจุบัน 751 พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา

อ้างอิง[แก้]

  1. "Aung San Suu Kyi re-elected leader of Burma's opposition party". The Guardian. Associated Press. สืบค้นเมื่อ 7 December 2013.
  2. Ei Ei Toe Lwin (24 August 2016). "U Thein Sein steps down as USDP chair". The Myanmar Times. สืบค้นเมื่อ 15 October 2016.