การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า พ.ศ. 2558

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า พ.ศ. 2558

← 2553 8 พฤศจิกายน 2558[1] 2563 →

330 ที่นั่งจาก 440 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรพม่า
ต้องการ 221 ที่นั่งเพื่อเป็นฝ่ายข้างมาก
168 ที่นั่งจาก 224 ที่นั่งในสภาเชื้อชาติ
ต้องการ 113 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
  First party Second party
 
ผู้นำ ออง ซาน ซูจี เต็ง เส่ง
พรรค พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา
ผู้นำตั้งแต่ 27 กันายน 2531 2 มิถุนายน 2553
เขตของผู้นำ Kawhmu มิได้ลงแข่ง
เลือกตั้งล่าสุด มิได้ลงแข่ง 259 (ผู้แทนฯ) 78.48%
129 (เชื้อชาติ) 76.79%
ที่นั่งก่อนหน้า 37 (ผู้แทนฯ)
4 (เชื้อชาติ)
212 (ผู้แทนฯ)
124 (เชื้อชาติ)
ที่นั่งที่ชนะ 255 (ผู้แทนฯ)
136 (เชื้อชาติ)
29 (ผู้แทนฯ)
12 (เชื้อชาติ)
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 218 (ผู้แทนฯ)
เพิ่มขึ้น 132 (เชื้อชาติ)
ลดลง 183 (ผู้แทนฯ)
ลดลง 112 (เชื้อชาติ)

ประธานาธิบดีก่อนการเลือกตั้ง

เต็ง เส่ง
พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา

ประธานาธิบดีหลังการเลือกตั้ง

ทีนจอ
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย

การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศพม่า จัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 โดยมีการเลือกตั้งในทุกเขตเลือกตั้ง ยกเว้นที่นั่งที่กองทัพแต่งตั้ง เพื่อแต่งตั้งสมาชิกรัฐสภาเข้าดำรงตำแหน่งในสภาสูง (สภาเชื้อชาติ) สภาล่างของรัฐสภาแห่งสหภาพ (สภาผู้แทนราษฎร) และลุ้ดดอรัฐและภูมิภาค (State and Region Hluttaw)

อ้างอิง[แก้]

  1. "Election official tells BBC".