ผู้ใช้:Ravanorv

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Ravanorv
วันเกิด 16 ก.พ. 2527
อาชีพ พนักงานบริษัท
ความตั้งใจ ไม่ระบุ
สิ่งที่สนใจ วรรณกรรม การ์ตูน เกม ภาพยนตร์ ดนตรี คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
ชาววิกิพีเดีย
ภาษาของผู้ใช้
thผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่
th-2ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาไทยได้ในระดับกลาง
อ่านและเข้าใจ แก้ไขและเขียนบทความได้
en-1ผู้ใช้คนนี้ใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับพื้นฐาน
อ่านและเขียนอยู่ในขั้นดี
ฟังและพูดอยู่ในขั้นพอใช้
ผู้ใช้คนนี้รักการอ่านและสนใจหนังสือ ทุกประเภท
ผู้ใช้คนนี้ติดการ์ตูน
ผู้ใช้คนนี้สนใจประวัติศาสตร์
ผู้ใช้คนนี้หลงใหลความมหัศจรรย์ของ
ดวงดาวอันไกลโพ้น
150ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
จิตวิทยา
230ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา
390ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยา
400ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ภาษา
500ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์
600ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
800ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
วรรณกรรม วรรณคดี
900ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
ประวัติศาสตร์
ผู้ใช้คนนี้ยินดีที่จะช่วยขัดเกลา
และตรวจแก้รูปแบบการใช้ภาษาไทย
ผู้ใช้คนนี้ต่อต้านและไม่เป็นมิตร
ต่อการก่อกวนและพฤติกรรมเกรียนทุกรูปแบบ
ผู้ใช้คนนี้ติดตั้งและใช้งาน
สคริปต์จัดให้
ผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคัดสรร
ผู้ใช้คนนี้สนับสนุนโครงการ
บทความคุณภาพ
Dw ผู้ใช้คนนี้ ถักทอความฝันเป็นเว็บเพจ ด้วย
อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์
Ps ผู้ใช้คนนี้ปรุงโฉมประสมภาพด้วย
อะโดบี โฟโตชอป
Ai ผู้ใช้คนนี้ลากสายเป็นลายศิลป์ด้วย
อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์
ผู้ใช้คนนี้สามารถเขียน HTML
ผู้ใช้คนนี้ยินดีปฎิบัติอย่างสุภาพชน
แต่จะไม่ทนกับพวกเกรียน

เกี่ยวกับผู้ใช้[แก้]

Ravanorv มาจาก Charles Ravanorv เป็นชื่อทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545 ในรูปแบบการติดต่อทางอีเมลล์กับผู้ใช้งานคนอื่น

ที่มาของชื่อนี้ มาจากความสนใจในเรื่องราวราชวงศ์ของประเทศรัสเซีย โดยเฉพาะราชวงศ์โรมานอฟ ที่มีบุคคลอย่างรัชปูติน หรือเจ้าหญิงอนาสตาเซียถูกเล่าขานถึงมากที่สุด จึงได้เปลี่ยนตัวอักษรบางตัว และใช้แทนชื่อของตัวเองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา