ผู้ใช้:Nullzerobot/บริการย้ายหมวดหมู่/รายงาน/กรุ 10

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วันที่แจ้ง หมวดหมู่เดิม หมวดหมู่ใหม่ เสนอโดย เหตุผล สถานะ
08:57, 11 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ผลงานของ เฟรเดริก โชแปง หมวดหมู่:ผลงานของ เฟรเดริก ชอแป็ง Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2014-01-11 02:00:50
08:57, 11 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ผลงานของ ปอล ดูกาส์ หมวดหมู่:ผลงานของ ปอล ดูว์กัส Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ Yes check.svg 2014-01-11 02:01:13
09:10, 11 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ผลงานของ จิอาชิโน รอสซินี หมวดหมู่:ผลงานของ โจอากีโน รอสซีนี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ Yes check.svg 2014-01-11 02:30:45
09:10, 11 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:อุปรากรโดยจิอาชิโน รอสซินี หมวดหมู่:อุปรากรโดยโจอากีโน รอสซีนี Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ Yes check.svg 2014-01-11 02:31:09
09:10, 11 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ผลงานของ ฟรานซิสโก ทาร์เรกา หมวดหมู่:ผลงานของ ฟรันซิสโก ตาร์เรกา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ Yes check.svg 2014-01-11 02:31:32
09:10, 11 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่มีฉากในโทรอนโท หมวดหมู่:ภาพยนตร์ที่มีฉากในโทรอนโต Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ Yes check.svg 2014-01-11 02:31:54
10:01, 13 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลนครราชสีมา หมวดหมู่:โรงเรียนคาทอลิกในเขตมิสซังนครราชสีมา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหมวดหมู่โรงเรียนคาทอลิกในเขตมิสซังอื่น ๆ Yes check.svg 2014-01-13 03:30:47
22:22, 14 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:บุคคลจากวีเซนซา หมวดหมู่:บุคคลจากวีเชนซา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ Yes check.svg 2014-01-15 15:10:15
17:26, 15 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:อรรถกถาพระไตรปิฎก หมวดหมู่:อรรถกถา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ อรรถกถา Yes check.svg 2014-01-15 15:10:39
16:41, 20 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระอสีติสาวก หมวดหมู่:พระอสีติมหาสาวก พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2014-01-20 15:01:45
16:41, 20 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:เอตทัคคะบุคคล หมวดหมู่:เอตทัคคะ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2014-01-20 15:03:04
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระภิกษุสงฆ์ หมวดหมู่:ภิกษุ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:30:51
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระภิกษุสงฆ์แบ่งตามนิกาย หมวดหมู่:ภิกษุแบ่งตามนิกาย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:31:14
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท หมวดหมู่:ภิกษุในนิกายเถรวาท พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:31:49
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายมหายาน หมวดหมู่:ภิกษุในนิกายมหายาน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:32:22
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระภิกษุสงฆ์แบ่งตามสัญชาติ หมวดหมู่:ภิกษุแบ่งตามสัญชาติ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:32:58
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระสงฆ์จีน หมวดหมู่:ภิกษุชาวจีน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:33:28
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระสงฆ์ญี่ปุ่น หมวดหมู่:ภิกษุชาวญี่ปุ่น พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:34:13
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทย หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:39:22
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระสงฆ์เนปาล หมวดหมู่:ภิกษุชาวเนปาล พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:39:44
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระสงฆ์กัมพูชา หมวดหมู่:ภิกษุชาวกัมพูชา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:40:05
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระสงฆ์อเมริกัน หมวดหมู่:ภิกษุชาวอเมริกัน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:40:27
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระสงฆ์ออสเตรเลีย หมวดหมู่:ภิกษุชาวออสเตรเลีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:40:49
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระสงฆ์อังกฤษ หมวดหมู่:ภิกษุชาวอังกฤษ พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:41:12
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระสงฆ์เวียดนาม หมวดหมู่:ภิกษุชาวเวียดนาม พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:41:36
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระสงฆ์ศรีลังกา หมวดหมู่:ภิกษุชาวศรีลังกา พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:41:58
17:07, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระสงฆ์อินเดีย หมวดหมู่:ภิกษุชาวอินเดีย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความภิกษุ Yes check.svg 2014-01-21 10:42:24
17:26, 21 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระภิกษุณีสงฆ์ หมวดหมู่:ภิกษุณี พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความ ภิกษุณี Yes check.svg 2014-01-21 10:42:57
02:35, 23 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:จังหวัดในประเทศอาร์เจนตินา หมวดหมู่:รัฐในประเทศอาร์เจนตินา Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ใช้ตามที่ราชบัณฑิตยสถานแนะนำ Yes check.svg 2014-01-22 20:01:31
03:28, 23 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ราชวงศ์คาราดอร์เดวิค หมวดหมู่:ราชวงศ์คาราจอร์เจวิช Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ภาษาเซอร์เบีย-โครเอเชีย Yes check.svg 2014-01-22 20:31:03
10:04, 23 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระไตรปิฎกเถรวาท หมวดหมู่:พระไตรปิฎกภาษาบาลี พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2014-01-23 03:30:52
15:47, 23 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:เทพเจ้าสตรีฮินดู หมวดหมู่:เทวีในศาสนาฮินดู พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามบทความเทวี Yes check.svg 2014-01-23 09:01:16
11:12, 24 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:พระสงฆ์ไทยที่มรณภาพไปแล้วสังขารไม่เน่าเปื่อย หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทยที่มรณภาพแล้วศพไม่เน่าเปื่อย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตาม หมวดหมู่:ภิกษุชาวไทย Yes check.svg 2014-01-24 04:31:00
03:34, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ทฤษฎีที่สำคัญ หมวดหมู่:ทฤษฎีวิจารณ์ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) มาจากคำว่า critique Yes check.svg 2014-01-25 21:37:59
03:34, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ทฤษฎีหลังยุคสมัยใหม่‎ หมวดหมู่:ทฤษฎีหลังสมัยใหม่ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตัดคำไม่จำเป็น Yes check.svg 2014-01-25 21:38:20
03:34, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:การคาดการณ์ล่วงหน้าทางเทคโนโลยี‎ หมวดหมู่:การพยากรณ์เทคโนโลยี Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:38:49
03:43, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:สถานีวิทยุภาคภาษาจีน หมวดหมู่:สถานีวิทยุภาษาจีน Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:39:09
03:43, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:เทคโนโลยีที่กำลังจะออกมา หมวดหมู่:เทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้น Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:39:36
03:43, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์ของความคิด หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์ของมโนคติ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:39:59
03:43, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น หมวดหมู่:ผลิตภัณฑ์ในอนาคต Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แบบนี้ดีกว่า Yes check.svg 2014-01-25 21:40:20
03:43, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:การประเมินทางด้านเทคโนโลยี หมวดหมู่:การประเมินเทคโนโลยี Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:40:44
03:43, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:การพัฒนาทางเศรษฐกิจ,การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี,และการเจริญเติบโต หมวดหมู่:การพัฒนาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเติบโต Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตัดวรรคตอน "การเจริญเติบโต" ใช้กับสิ่งมีชีวิต Yes check.svg 2014-01-25 21:41:07
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:แหล่งน้ำอเมริกาใต้ หมวดหมู่:แหล่งน้ำในทวีปอเมริกาใต้ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:41:28
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ปรัชญาจีนแบบคลาสสิก หมวดหมู่:ปรัชญาคลาสสิกจีน Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:41:52
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:กิ้งก่าในยุคครีเทเซียส หมวดหมู่:กิ้งก่ายุคครีเทเซียส Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:42:18
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมในประเทศพม่า หมวดหมู่:โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในประเทศพม่า Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:42:40
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ความร่ำรวยในประเทศไทย หมวดหมู่:ความมั่งคั่งในประเทศไทย Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) wealth Yes check.svg 2014-01-25 21:43:06
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ความร่ำรวยแบ่งตามประเทศ หมวดหมู่:ความมั่งคั่งแบ่งตามประเทศ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) wealth Yes check.svg 2014-01-25 21:43:28
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ทีมกีฬาทีมชาติไทยของผู้หญิง หมวดหมู่:กีฬาทีมชาติหญิงไทย Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:43:56
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ทีมกีฬาทีมชาติของผู้หญิงแบ่งตามประเทศ หมวดหมู่:กีฬาทีมชาติหญิงแบ่งตามประเทศ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:44:19
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ทีมกีฬาของผู้หญิง หมวดหมู่:ทีมกีฬาหญิง Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:44:40
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ทีมกีฬาทีมชาติอิตาลี หมวดหมู่:กีฬาทีมชาติอิตาลี Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:45:02
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ทีมกีฬาทีมชาติของผู้หญิง หมวดหมู่:กีฬาทีมชาติหญิง Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:45:24
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ทีมกีฬาทีมชาติของผู้หญิงแบ่งตามประเทศ หมวดหมู่:กีฬาทีมชาติหญิงแบ่งตามประเทศ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:45:24
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ทีมกีฬาทีมชาติอิตาลีของผู้หญิง หมวดหมู่:กีฬาทีมชาติหญิงอิตาลี Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:45:49
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ทีมกีฬาทีมชาติ หมวดหมู่:กีฬาทีมชาติ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:46:14
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ทีมกีฬาทีมชาติแบ่งตามประเทศ หมวดหมู่:กีฬาทีมชาติแบ่งตามประเทศ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:46:38
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ดินแดนย่อยทางชาติพันธุ์ที่อยู่ในวงล้อมของดินแดนหลัก หมวดหมู่:ดินแดนแทรกทางชาติพันธุ์ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:47:03
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ดินแดนย่อยทางชาติพันธุ์ที่อยู่ในวงล้อมของดินแดนหลักในทวีปเอเชีย หมวดหมู่:ดินแดนแทรกทางชาติพันธุ์ในทวีปเอเชีย Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:47:24
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:อุปกรณ์นำทาง จีพีเอส หมวดหมู่:อุปกรณ์นำทางจีพีเอส Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:47:47
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:กีฬาประเภททีมของผู้หญิง หมวดหมู่:กีฬาประเภททีมหญิง Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:48:09
04:08, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:บันเทิงในประเทศออสเตรเลีย หมวดหมู่:การบันเทิงในประเทศออสเตรเลีย Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เพลีย -*- Yes check.svg 2014-01-25 21:48:30
04:22, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:แหล่งน้ำมาเลเซีย หมวดหมู่:แหล่งน้ำในประเทศมาเลเซีย Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:49:02
04:22, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ภูมิภาคที่แบ่งส่วน หมวดหมู่:ภูมิภาคที่ถูกแบ่งแยก Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:49:33
04:22, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ผู้หญิงในดนตรี หมวดหมู่:ผู้หญิงในการดนตรี Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:49:54
04:22, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ผู้หญิงเวลส์แบ่งตามอาชีพ หมวดหมู่:ผู้หญิงชาวเวลส์แบ่งตามอาชีพ Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:50:16
04:22, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:กลุ่มชาติพันธุ์ในแอฟริกา หมวดหมู่:กลุ่มชาติพันธุ์ในทวีปแอฟริกา Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:50:50
04:22, 26 มกราคม 2557 (ICT) หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์จีนเกี่ยวกับจักรวรรดิ หมวดหมู่:ประวัติศาสตร์จักรวรรดิจีน Horus (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) Yes check.svg 2014-01-25 21:51:12
14:51, 1 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:รถซีดาน หมวดหมู่:รถเก๋ง Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2014-02-01 08:01:05
15:53, 2 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:คลาริเน็ต หมวดหมู่:แคลริเน็ต Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2014-02-02 09:01:00
15:53, 2 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:งานประพันธ์ดนตรีสำหรับคลาริเน็ต หมวดหมู่:งานประพันธ์สำหรับแคลริเน็ต Aristitleism (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่ระบุเหตุผล Yes check.svg 2014-02-02 09:01:22
14:22, 6 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมจอร์เจีย หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมจอร์เจียน พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2014-02-06 07:30:58
16:12, 7 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:วัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง หมวดหมู่:วัตถุมงคล พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2014-02-07 09:31:30
11:13, 11 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:วัดไทยในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย หมวดหมู่:วัดไทยในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) แก้การสะกด Yes check.svg 2014-02-11 04:30:53
11:13, 11 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:วัดจีนนิกายในประเทศไทย หมวดหมู่:วัดไทยในสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกาย พุทธามาตย์ (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหมวดหมู่วัดไทยสังกัดคณะสงฆ์อื่น ๆ Yes check.svg 2014-02-11 04:31:13
22:38, 18 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรแบ่งตามยุค‎‎ หมวดหมู่:จิตรกรแบ่งตามสมัย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติศิลปะ Yes check.svg 2014-02-18 22:38:19
06:27, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปินยุคกอธิค หมวดหมู่:ศิลปินสมัยกอทิก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2014-02-18 22:40:46
06:27, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรยุคกอธิค‎ หมวดหมู่:จิตรกรสมัยกอทิก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2014-02-18 22:41:15
06:27, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:‎จิตรกรยุคโรแมนติค‎ หมวดหมู่:จิตรกรสมัยจินตนิยม Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2014-02-18 22:41:26
06:27, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:‎จิตรกรยุคแมนเนอริสม์‎ หมวดหมู่:จิตรกรสมัยจริตนิยม Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2014-02-18 22:41:49
06:27, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:‎จิตรกรยุคเรอเนซองส์ของเฟล็มมิช หมวดหมู่:จิตรกรสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาแบบฟลานเดอส์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติศิลปะ period-สมัย Yes check.svg 2014-02-18 22:41:52
06:27, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรยุคบาโรกของเฟล็มมิช‎‎ หมวดหมู่:จิตรกรสมัยบาโรกแบบฟลานเดอส์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติศิลปะ period-สมัย Yes check.svg 2014-02-18 22:42:09
06:27, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:‎จิตรกรยุคพรีราฟาเอลไลท์‎ หมวดหมู่:กลุ่มนิยมแบบก่อนราฟาเอล Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติศิลปะ Yes check.svg 2014-02-18 22:42:20
06:27, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรยุคฟื้นฟูคลาสสิค‎‎ หมวดหมู่:จิตรกรสมัยคตินิยมคลาสสิกใหม่ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติศิลปะ Yes check.svg 2014-02-18 22:42:21
06:27, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:‎จิตรกรยุคบาโรก หมวดหมู่:จิตรกรสมัยบาโรก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติศิลปะ period-สมัย Yes check.svg 2014-02-18 22:43:40
06:27, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรยุคซิมโบลิสม์‎ หมวดหมู่:จิตรกรลัทธิสัญลักษณ์นิยม Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติศิลปะ Yes check.svg 2014-02-18 22:44:05
06:27, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:‎จิตรกรยุคไบแซนไทน์‎ หมวดหมู่:‎จิตรกรสมัยไบแซนไทน์‎ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติศิลปะ period-สมัย Yes check.svg 2014-02-18 22:44:35
06:27, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรยุคเนเธอร์แลนด์ตอนต้น‎‎ หมวดหมู่:จิตรกรสมัยเนเธอร์แลนด์เริ่มแรก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติศิลปะ period-สมัย Yes check.svg 2014-02-18 22:45:16
06:27, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรแบ่งตามยุค‎‎ หมวดหมู่:จิตรกรแบ่งตามสมัย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติศิลปะ Yes check.svg 2014-02-18 22:45:16
07:23, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรยุคโรโคโค หมวดหมู่:จิตรกรสมัยโรโกโก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2014-02-18 22:47:22
07:23, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรรมยุคแมนเนอริสม์ หมวดหมู่:จิตรกรรมจริตนิยม Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2014-02-18 22:47:56
07:23, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรรมยุคกอธิค หมวดหมู่:จิตรกรรมกอทิก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2014-02-18 22:48:22
07:23, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรรมแบ่งตามยุค หมวดหมู่:จิตรกรรมแบ่งตามสมัย Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2014-02-18 22:49:12
07:23, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรรมยุคบาโรก หมวดหมู่:จิตรกรรมบาโรก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ไม่จำเป็นต้องใส่คำว่ายุค Yes check.svg 2014-02-18 22:52:21
07:23, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปะเนเธอร์แลนด์ หมวดหมู่:ศิลปะดัตช์ Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ Yes check.svg 2014-02-18 22:52:55
07:23, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:จิตรกรรมยุคเนเธอร์แลนด์ตอนต้น หมวดหมู่:จิตรกรรมเนเธอร์แลนด์เริ่มแรก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ตามชื่อบทความ Yes check.svg 2014-02-18 22:53:32
07:23, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปะโรโคโค‎ หมวดหมู่:ศิลปะโรโกโก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2014-02-18 22:54:03
07:23, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปะกอธิค‎ หมวดหมู่:ศิลปะกอทิก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2014-02-18 22:54:59
07:23, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปะแองโกล-แซ็กซอน หมวดหมู่:ศิลปะแองโกล-แซกซัน Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2014-02-18 22:55:42
07:23, 16 กุมภาพันธ์ 2557 (ICT) หมวดหมู่:ศิลปะคริสเตียนยุคแรก หมวดหมู่:ศิลปะคริสเตียนเริ่มแรก Potapt (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) ศัพท์บัญญัติ Yes check.svg 2014-02-18 22:56:06