ผู้ใช้:Mahatee/ร่างบทความ/2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระธรรมปิฎก เป็นสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นธรรม


ฐานานุกรม[แก้]

ประวัติ[แก้]

ราชทินนามพระธรรมปิฎกสถาปนาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6 ปีพุทธศักราช 2466 โดยตั้งคู่กับราชทินนามพระธรรมดิลก


ผู้ได้รับสมณศักดิ์[แก้]

ลำดับที่ รายนาม วัด ดำรงสมณศักดิ์ หมายเหตุ
1 พระธรรมปิฎก (น่วม) วัดสระเกศ พ.ศ.
2 พระธรรมปิฎก (เผื่อน ติสฺสโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พ.ศ. สุดท้ายเป็นสมเด็จพระวันรัต
3 พระธรรมปิฎก (โชติ ธมฺมปปชโชติโก) วัดพระปฐมเจดีย์ พ.ศ. สุดท้ายเป็นพระธรรมวโรดม
4 พระธรรมปิฎก (พิมพ์ ธมฺมวโร) วัดพระศรีมหาธาตุ พ.ศ. สุดท้ายเป็นสมเด็จพระมหาวีรวงศ์
5 พระธรรมปิฎก (สนิท เขมจารี) วัดเพชรสมุทร พ.ศ. สุดท้ายเป็นสมเด็จพระธีรญาณมุนี
6 พระธรรมปิฎก (นิยม ฐานิสฺสโร) วัดชนะสงคราม พ.ศ. สุดท้ายเป็นสมเด็จพระมหาธีราจารย์
7 พระธรรมปิฎก (วีระ ภทฺทรจารี) วัดสุทัศน์เทพวราราม พ.ศ. สุดท้ายเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
8 พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน พ.ศ. ปัจจุบันเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
9 พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน) วัดพระพุทธบาท พ.ศ.