ผู้ใช้:Kanomthainat15/หน้าทดลอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กลุ่มไทยรุ่งเรือง

กลุ่มไทยรุ่งเรือง
ประเภทกลุ่มธุรกิจเอกชน
อุตสาหกรรมธุรกิจน้ำตาล
ก่อตั้ง7 พฤษภาคม 2489
ผู้ก่อตั้งคุณ สุรีย์ อัษฎาธร “เถ้าแก่หลิ่น”
สำนักงานใหญ่794 อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10110
ผลิตภัณฑ์
บริษัทในเครือบริษัท ร่วมกำลาภเทรดดิ้ง จำกัด จำกัด
บริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด
บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด
เว็บไซต์[2]

กลุ่มไทยรุ่งเรือง (TRR Group) เป็นกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตน้ำตาลเพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจหลากหลายแขนง อาทิ ธุรกิจน้ำตาล, ธุรกิจพลังงานทดแทน, ธุรกิจเครื่องจักรกลทางการเกษตร, ธุรกิจแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า ธุรกิจกากน้ำตาล, ธุรกิจสารบำรุงดิน, รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำตาล [1]

ประวัติ[แก้]

กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้เริ่มต้นกำเนิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะนั้นประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตการณ์น้ำตาลขาดแคลนแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนให้เอกชนก่อตั้งโรงงานน้ำตาลเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว แต่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาเรื่องต้นทุนค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก ในขณะที่ คุณสุรีย์ อัษฎาธร มีความรู้และความสามารถด้านช่าง สามารถผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่หายากและมีราคาแพงสำหรับการผลิตน้ำตาลทรายเป็นผลสำเร็จ จึงได้จัดตั้ง “บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด” ขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่บริเวณซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นโรงงานน้ำตาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

โดยตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี กลุ่มไทยรุ่งเรืองได้ค้นคว้า ประดิษฐ์ ดัดแปลงรวมถึงปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตน้ำตาลทรายให้มีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้น้ำตาลที่มีคุณภาพที่ดีสําหรับผู้บริโภค และนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งแรกจวบจนปัจจุบัน กลุ่มไทยรุ่งเรืองเป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศซึ่งทําธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนานที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ กลุ่มไทยรุ่งเรืองยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งรวมถึงธุรกิจพลังงานทางเลือก (เอทานอลและไฟฟ้าชีวมวล) ธุรกิจเครื่องจักร ธุรกิจลีสซิ่ง และธุรกิจขนส่งและคลังสินค้า เป็นต้น ด้วยความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตลอดจนการเรียนรู้ ริเริ่มและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องทําให้กิจการของกลุ่มไทยรุ่งเรืองภายใต้เครื่องหมายการค้า ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและได้รับการยอมรับและยกย่องทั้งจากในและต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจของบริษัท[แก้]

ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2565 กลุ่มไทยรุ่งเรือง แบ่งประเภทธุรกิจออกเป็น 7 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจน้ำตาล, ธุรกิจพลังงานทดแทน, ธุรกิจเครื่องจักรกลทางการเกษตร, ธุรกิจแอลกอฮอล์ทำความสะอาด, ธุรกิจกากน้ำตาล, ธุรกิจสารบำรุงดิน, ธุรกิจอื่นๆอันเกี่ยวเนื่องกับน้ำตาล

ธุรกิจน้ำตาล[แก้]

ธุรกิจพลังงานทดแทน[แก้]

ธุรกิจเครื่องจักรกลทางการเกษตร[แก้]

ธุรกิจแอลกอฮอล์ทำความสะอาด[แก้]

ธุรกิจกากน้ำตาล[แก้]

ธุรกิจสารบำรุงดิน[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]


แม่แบบ:กลุ่มไทยรุ่งเรือง แม่แบบ:ผู้ผลิตน้ำตาล แม่แบบ:น้ำตาล


     ↓
    ↓
     ↓
    ↓

}}