ผู้ใช้:Hanzoro5

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
  Crystal package favourite.pngผู้ใช้คนนี้ชอบกล่องผู้ใช้
  BitTorrent ผู้ใช้คนนี้ ใช้ BitTorrent
  420 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ภาษาอังกฤษ
  510 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  คณิตศาสตร์
  520 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ดาราศาสตร์
  530 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  ฟิสิกส์
  600 ตามระบบดิวอี้ ผู้ใช้คนนี้สนใจเรื่อง
  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี


  HanZoro5 นี้เป็นนามของข้าพเจ้า.... อาจไม่ค่อยคุ้นเคย แต่ก็อยากให้ผ่านตากัน ว่าแต่ว่าจะมีประโยชน์อะไรกับการรู้จักชื่อนี้น่ะเหรอ?.... (ไม่รู้เหมือนกัน)
  สำหรับทุกคนที่เข้ามาถึงหน้านี้ก็ขอยินดีต้อนรับ...


  สถานการณ์ปัจจุบัน[แก้]

  เน้นแปลบทความจากภาษาอังกฤษเป็นหลักจาก วิกิพีเดียภาษาอังกฤษ ใครต้องการให้แปลบทความไหนส่งเข้ามาได้

  หน้าในวิกิไทยที่ร่วมขยำ[แก้]

  (เอาเฉพาะที่เข้าไปยุ่งเยอะๆน่ะ )

  หน้าที่เกี่ยวข้อง[แก้]