ผู้ใช้:Assada chotipunyo

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดสระแก้ว , วัดสระแก้ว บ้านดงปอ
Srakaew Temple Dongpo village Sumsao Pen subdistrict Udontani province
โบสถ์วัดสระแก้ว บ้านดงปอ ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
ชื่อสามัญวัดสระแก้ว ดงปอ อำเภอเพ็ญ
ที่ตั้งตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย 41150
ประเภทวัดฝ่ายคามวาสี
นิกายเถรวาท มหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา


วัดสระแก้ว บ้านดงปอ ต.สุมเส้า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี[แก้]

วัดสระแก้วตั้งอยู่ที่บ้านดงปอ หมู่ที่ 4 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 58 ตารางวา น.ส 3 ก. เลขที่ 13 อาณาเขตทิศเหนือยาวประมาณ 75 เมตร อาณาเขตทิศใต้ยาวประมาณ 118 เมตร อาณาเขตทิศตะวันออกยาวประมาณ 58 เมตร อาณาเขตทิศตะวันตกยาวประมาณ 63 เมตร มีอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ มีความกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519 ศาลาการเปรียญ เป็นศาลาปูนชั้นเดียว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2503 กุฏิสงฆ์ มีจำนวน 7 หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

ปูขนียวัตถุ[แก้]

มีพระพุทธรูป หน้ากว้าง 35 นิ้ว และพระพุทธรูปขนาดเล็ก 20 องค์


ประวัติการสร้างวัด[แก้]

วัดสระแก้วเริ่มสร้าง เมื่อ พ.ศ. 2462 โดยนายลัน ชาวกล้า เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้น เดิมมีชื่อว่า "วัดบ้านดงปอ" ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 15 กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2520


Srakaew Temple Dongpo village Sumsao Pen subdistrict Udontani province
Srakaew Temple Dongpo village Sumsao Pen subdistrict Udontani province
Srakaew Temple Dongpo village Sumsao Pen subdistrict Udontani province
Srakaew Temple Dongpo village Sumsao Pen subdistrict Udontani province

ลำดับเจ้าอาวาส[แก้]

  • รูปที่ 1 พระป้อง ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.2462 - พ.ศ.2467
  • รูปที่ 2 พระพันธ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.2475 - พ.ศ.2480
  • รูปที่ 3 พระสี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.2481 - พ.ศ.2483
  • รูปที่ 4 พระคำตา ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.2484 - พ.ศ.2490
  • รูปที่ 5 พระอำภร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ.2509 - พ.ศ.2519
  • รูปที่ 6 พระครูสิริจันทโสภณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส พ.ศ.2520 - พ.ศ.2560

ปัจจุบันมี พระมหา ชาญนรงค์ ปญฺญาวโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส


อ้างอิง[แก้]