ผู้ใช้:Ans/Either

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

either/or เป็นคำในภาษาอังกฤษ ใช้เพื่อหมายถึง "อันใดอันหนึ่งเท่านั้น และไม่ใช่ทั้งสองอันพร้อมกัน" (XOR, en:XOR). ส่วน neither/nor หมายถึง "ไม่ใช่ทั้งสองอัน".

ประเด็นทางตรรกะ และ กฎหมาย[แก้]

either/or เป็นคำที่มักถูกนำไปใช้ในความหมายที่เข้าใจกันผิด โดยมีการใช้ร่วมกันอย่างหลวมๆ ทั้งในภาษาอังกฤษและในทางตรรกศาสตร์. โดยบางครั้งจะใช้เพื่อหมายถึง OR ในทางตรรกศาสตร์ (en:Logical OR) (อันใดอันหนึ่ง หรือทั้งสองอันพร้อมกัน) ; แต่ที่ใช้อยู่บ่อยๆ ก็จะหมายถึง XOR (en:XOR) ของสิ่งของ 2 สิ่งที่ไม่สามารถเข้ากันได้.

ความกำกวม ในการนำไปใช้นี้มักจะทำให้มีปัญหาทางกฎหมายในการตีความคำสั่งซื้อสินค้าอยู่บ่อยๆ.