ปรีชา เฉลิมวณิชย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ปรีชา เฉลิมวณิชย์ (18 พฤศจิกายน พ.ศ. 248121 มกราคม พ.ศ. 2550) เคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่งตั้งจากผู้พิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี 2541 และสิ้นสุดสภาพพร้อมกับศาลรัฐธรรมนูญตามประกาศ คปค. ฉบับที่ 3 เมื่อเดือนกันยายน 2549 และเป็นหนึ่งใน 8 ของตุลาการเสียงข้างมากที่ตัดสินให้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ในคดีซุกหุ้นพ้นความผิด โดยให้เหตุผลเหมือนตุลาการอีก 3 คนคือพลโท จุล อติเรก นายสุจินดา ยงสุนทร และนายอนันต์ เกตุวงศ์ ที่่บอกว่าผู้ถูกร้องไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับคู่สมรสที่ดำเนินการไปตามลำพัง จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องต้องรู้ในกิจการของกันและกันทุกเรื่อง นายปรีชาเสียชีวิตกะทันหันด้วยโรคหัวใจวายเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2550 ขณะพักผ่อนที่จังหวัดตาก[1]

ครอบครัว[แก้]

  • สมรสกับนาง นรี โลกะกะลิน
  • มีบุตรชาย 2 คน คือ นายอาทิพงศ์ เฉลิมวณิชย์ และ นายธาริน เฉลิมวณิชย์

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

  • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (2536)
  • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (11 เมษายน พ.ศ. 2541 - กันยายน 2549)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. นายปรีชา เฉลิมวณิชย์ อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียชีวิตกะทันหัน - กรุงเทพธุรกิจ
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๒๑๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙, ๔ ธันวาคม ๒๕๓๒
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๑๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔๑, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑

The Stitutional Court of the kingdom of Thailand, "ทำเนียบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในอดีต", http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3A2009-10-13-14-45-13&catid=75&Itemid=268&lang=th เก็บถาวร 2014-04-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (๑๑ เมษายน ๒๕๔๑ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙