บ้านสะแกซึง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บ้านสะแกซึง (Sa-kae-sung) เป็นหมู่บ้านใน ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนเกษตรกรรม ที่ยังคงดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายในรูปแบบชนบท ลักษณะบ้านส่วนใหญ่เป็นแบบดั้งเดิมในท้องถิ่น อยู่ในบริเวณที่ประกอบอาชีพ เป็นครอบครัวในพื้นที่ใช้สอยที่จำกัด คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่น อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยกัน สภาพทั่วไปของตำบลเป็นที่ราบลุ่ม

ในฤดูฝนน้ำจะเอ่อท่วมขังทุกปี มีคลองชลประทานผ่านตำบลจำนวน 1 สายยาวประมาณ 3 กิโลเมตร แต่ในฤดูแล้งน้ำในคลองจะแห้งหมด คนในชุมชนส่วนใหญ่ ยึดอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก แต่มีรายได้เสริมบ้าง จากการทำประมงน้ำจืด ค้าขาย และรับจ้างต่างๆ

ประวัติชุมชน[แก้]

สภาพเดิมของหมู่บ้านเป็นป่าทึบมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่มากมาย แต่ที่ตั้งของตำบลมีต้นไม้ล้อมรอบเหมือนเกาะโดยเฉพาะมีต้นโพธิ์ขึ้นอยู่โดยรอบหนาแน่น จึงได้ตั้งชื่อว่า "ตำบลเกาะโพธิ์" ซึ่งตำบลเกาะโพธิ์แต่เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลเกาะหวายซึ่งเดิมมีจำนวน 6 หมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2509 แต่ปัจจุบันตำบลเกาะโพธิ์ เป็นตำบล ในเขตการปกครองของ อำเภอปากพลี ซึ่งประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. บ้านห้วยโรง
 2. บ้านเกาะโพธิ์
 3. บ้านสะแกซึง
 4. บ้านดงข่า
 5. บ้านคลองกระทุ่ม
 6. บ้านหัวถนน
 7. บ้านท่าขอน

ข้อมูลจำเพาะ[แก้]

ภูมิศาสตร์
ประชากร
จำนวนประชากรมีประมาณ 120 ครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่รวมกันเป็นครอบครัว ประชากรท้องถิ่นนั้น เป็นชาวไทยพวน อพยพมาจาประเทศลาวในสมัยรัชกาลที่ 3
ภาษา
ภาษาที่คนในท้องถิ่นนั้นใช้ ภาษาพวน
ศาสนา
ประชากรเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ และยังคงยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์
การศึกษา
ประชากรท้องถิ่นส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม การศึกษาโดยเฉลี่ยจึงอยู่ช่วงประถมศึกษาแต่รุ่นหลังๆ มีระดับ การศึกษาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับมหาวิทยาลัย
ประเพณีและวัฒนธรรม
 • ประเพณีบุญข้าวสาก เป็นพิธีการขอบคุณพระแม่โพสพ
 • ประเพณีบุญข้าวจี่ ทำหลังจากได้ผลผลิตแล้ว
 • ประเพณีบุญข้าวหลาม ทำหลังจากได้ผลผลิตแล้ว
 • ประพณีบุญพระเวส แสดงความระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า
 • ประพณีก่อพระเจดีย์ทราย เป็นการสร้างบุญกุศล
บุคคลสำคัญ
 • เสนาะ บุญเพื่อน ผู้ใหญ่บ้าน
 • พิมพา ดวงประชา เกษตรอำเภอ

อ้างอิง[แก้]