บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ราชการไทยออกให้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ราชการไทยออกให้ แบ่งตามประเภทบัตรเป็นสองประเภทกล่าวคือ แบบสมาร์ทการ์ด และบัตรชนิดที่มีแถบ บาร์โค้ด (Barcode) ส่วนใบอนุญาตทำงาน เป็นบัตรพลาสติกที่ออกโดยราชการเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามให้ถือเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดยราชการ (ประเทศไทย) ข้อ 9 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1 หมวดคำนิยาม และหากมีการปลอมแปลงจะถือว่าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269/1-269/7 บางบัตรจะมีตราครุฑเช่นบัตรประชาจำตัวประชาชน บางบัตรจะมีแค่ตราประจำกระทรวงเช่นบัตรคนพิการ หรือมีแค่ตรากรมเช่นใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น

สมาร์ทการ์ดที่ให้เฉพาะคนไทย[แก้]

  • บัตรประจำตัวประชาชน (มีตราครุฑ)
  • บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิประกันสังคม
  • บัตรประจำตัวผู้มีสิทธิประกันสุขภาพ
  • บัตรประจำตัวผู้ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล
  • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
  • บัตรประจำครอบครัวเกษตรกร
  • บัตรข้าราชการ (มีตราครุฑบางหน่วย)
  • ใบอนุญาตขับรถ หรือ ใบขับขี่ (มีการหมดอายุและต้องสอบ ทุก 3 ปีสำหรับรถสาธารณะ หรือ 5 ปีสำหรับรถยนต์ส่วนตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทรถที่ขับแต่จะใช้บัตรใบอนุญาตขับรถรูปแบบเดียวกัน)

สมาร์ทการ์ดที่ออกให้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ[แก้]

บัตรอิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทการ์ดที่ราชการออกให้เพื่อใช้ทำงานในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เป็นบัตรที่ออกให้เฉพาะข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจบางคนที่ได้รับการคัดลือกเท่านั้น ไม่ใช่บัตรอนุญาตทำงาน หรือบัตรพนักงาน เหตุที่จำเป็นต้องใช้เนื่องจากต้องมีการรายงานทางการเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อระบุพนักงานผู้ได้รับการอนุญาตให้ทำการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังภาครัฐหรือแก้ไขฐานข้อมูลในระบบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังภาครัฐ

  • GFMIS Smart Card (มีตราครุฑ)
  • GFMIS-SOE Smart Card (มีตราครุฑ)

ประโยชน์บางประการของบัตร[แก้]

บัตรประชาชนและบัตรประจำตัวคนพิการ สามารถใช้เป็นส่วนลดในการเดินทางโดยสารในรถไฟฟ้า รถไฟ และรถเมล์ (ยกเว้นของรถร่วมเอกชน) โดยผู้มีบัตรจะต้องแสดงบัตรทุกครั้ง ในส่วนของบัตรประชาชนต้องเป็นเด็กหรือบุคคลที่อายุมากกว่า 60 ปี อย่างไรก็ตามรถเมล์ไม่ให้ส่วนลดแก่เด็กให้เฉพาะบุคคลที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปเท่านั้น

บาร์โค้ดที่ให้เฉพาะคนไทย[แก้]

บัตรประจำตัวคนพิการ มีตราพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)(บางรายหากใช้ สมุดคนพิการอยู่ หากมีการปลอมแปลงเกิดขึ้นจะไม่ถือว่าผิดตามมาตรา 269/1- 269/7)

บัตรพลาสติกที่ออกให้แรงงานต่างด้าว[แก้]

ใบอนุญาตทำงาน อยู่ในรูปบัตรพลาสติก มีตราเทพบดีถือพระขรรค์ ออกให้โดยกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (ประเทศไทย) (บางรายหากใช้ บัตรกระดาษอยู่ หากมีการปลอมแปลงเกิดขึ้นจะไม่ถือว่าผิดตามมาตรา 269/1- 269/7)

อ้างอิง[แก้]