บรรณพจน์ ดามาพงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

บรรณพจน์ ดามาพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลพระราม 9 จำกัด (มหาชน) พี่ชายคนโตของคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์[1] เป็นบุตรบุญธรรมของครอบครัว พล.ต.ท.เสมอ ดามาพงศ์ และคุณหญิงพจนีย์ ณ ป้อมเพ็ชร์ สมรสกับนางบุษบา ดามาพงศ์ อดีตประธานกรรมการ บริศัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 9 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2549-2550 และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ศาลอาญาพิพากษาให้จำคุก นายบรรณพจน์ และคุณหญิงพจมาน คนละ 3 ปี ในคดีร่วมกันจงใจหลีกเลี่ยงภาษีหุ้น บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่า 546 ล้านบาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]