ไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
ไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล
ท่านหญิงไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล.JPG
เกิด หม่อมเจ้าไตรทิพย์สุดา เกษมสันต์
30 มกราคม พ.ศ. 2452
เสียชีวิต 21 มกราคม พ.ศ. 2557 (104 ปี)
คู่สมรส สุรินทร์ วิเศษกุล
บุตร สมเกษม วิเศษกุล
วลัยทิพย์ ชาติสุวรรณ
บิดามารดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
หม่อมอั๋น เกษมสันต์ ณ อยุธยา

คุณหญิงไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล ท.จ. หรือ ท่านหญิงไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล (พระนามเดิม: หม่อมเจ้าไตรทิพย์สุดา เกษมสันต์; ประสูติ: 30 มกราคม พ.ศ. 2452 - สิ้นชีพิตักษัย: 21 มกราคม พ.ศ. 2557) หรือ ท่านหญิงไอซ์ เป็นพระธิดาลำดับที่ 53 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ลำดับที่ 5 ที่ประสูติในหม่อมอั๋น เกษมสันต์ ณ อยุธยา มีพระพี่น้องร่วมพระมารดา 5 พระองค์ คือ หม่อมเจ้าวิมลมาศ (พ.ศ. 2437- 2539), หม่อมเจ้าวรรณวิจิตร (พ.ศ. 2441-2535), หม่อมเจ้าลักษณากร (พ.ศ. 2445-2520), หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์ (พ.ศ. 2447-2528) และหม่อมเจ้าเกษมพันธ์พิสุทธ์ เกษมสันต์ (พ.ศ. 2457-2473)[1]

หม่อมเจ้าไตรทิพย์สุดา ทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2478 [2] เพื่อทรงสมรสกับสุรินทร์ วิเศษกุล (อดีตปลัดกระทรวงคมนาคม) มีบุตรสองคนคือ สมเกษม วิเศษกุล และวลัยทิพย์ ชาติสุวรรณ

ท่านหญิงไตรทิพย์สุดาสิ้นชีพิตักษัย ณ โรงพยาบาลเลิดสิน เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557 ด้วยพระชันษา 104 ปี มีการสวดพระอภิธรรมที่วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร บางเขน ถึง 28 มกราคม และพระราชทานเพลิงพระศพในวันที่ 29 มกราคมปีเดียวกัน[3]

ทั้งนี้ท่านหญิงไตรทิพย์สุดาจึงเป็นเจ้านายที่พระชันษายืนยาวที่สุด รองจาก หม่อมเจ้าพงศ์พิศมัย เกษมสันต์ ซึ่งสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 พระชันษา 109 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มหามกุฎราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรสธิดา พระราชนัดดา. กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, พ.ศ. 2547. หน้า หน้าที่. ISBN 974-272-911-5
  2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
  3. "คุณแหน : 25 มกราคม 2557". แนวหน้า. 25 มกราคม 2557. สืบค้นเมื่อ 22 เมษายน 2557.