ทฤษฎีบททวินาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ทฤษฎีบททวินาม (อังกฤษ: Binomial theorem) กล่าวถึงการกระจายพจน์ของ สูตรนี้พัฒนาด้วยเเคลคูลัสของเซอร์ไอเเซกนิวตันซึ่งมีสูตรดังนี้

เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกหรือศูนย์ และ

ตัวอย่างผลที่ได้จากทฤษฎีบททวินามในกรณีที่ n ≤ 5 เช่น

การพิสูจน์โดยการอุปนัย[แก้]

การอุปนัยทำให้เกิดการพิสูจน์ทฤษฎีบททวินาม เมื่อ n = 0 จะเท่ากับ1เนื่องจาก

(x+y)0 = 1

สมมุติว่าสมการมีไว้สำหรับจำนวน n ที่กำหนด ; เราจะพิสูจน์มันสำหรับจำนวน n + 1

ถ้า [f(x, y)]j,k แทนค่าสัมประสิทธิ์ของ xjyk ในพหุนามf ( x , y )

ประวัติศาสตร์[แก้]

กรณีพิเศษของทฤษฎีบทเป็นที่รู้จักตั้งแต่อย่างน้อยศตวรรษที่ 4 ก่อน ค.ศ. นักคณิตศาสตร์ชาวกรีก กล่าวถึงกรณีพิเศษของทฤษฎีบทสำหรับเลขชี้กำลัง 2 ค่าสัมประสิทธิ์ จำนวนวิธีในการเลือกวัตถุจำนวน k รายการ จากวัตถุจำนวน n วัตถุ คือ ซึ่งถือเป็นที่สนใจของนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียโบราณ