ถนนเคหะบางพลี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทางหลวงชนบท สป.1006
ถนนเคหะบางพลี
ข้อมูลของเส้นทาง
ความยาว9.260 กิโลเมตร (5.754 ไมล์)
ทางแยกที่สำคัญ
จาก ถนนสุขุมวิท ใน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ถึง ถนนเทพรัตน ใน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ตำแหน่งที่ตั้ง
ประเทศไทย
ระบบทางหลวง

ถนนเคหะบางพลี หรือทางหลวงชนบท สป.1006 สายแยกทางหลวงหมายเลข 3 (กม.ที่ 52+670) - เคหะบางพลี เป็นถนนสายหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการ เชื่อมระหว่างพื้นที่อำเภอบางบ่อกับอำเภอบางเสาธง เริ่มจากถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่ 52 ใกล้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ ผ่านพื้นที่ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ และตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง ผ่านชุมชนเคหะบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ตัดกับถนนเทพารักษ์ (แยกเคหะบางพลี) และไปบรรจบกับถนนเทพรัตนกิโลเมตรที่ 23 ข้างโรงพยาบาลบางนา 2 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง เป็นถนนขนาด 4 ช่องทางจราจรตลอดสาย ระยะทางทั้งหมด 9.5 กิโลเมตร โดยอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบ่อ 3.9 กิโลเมตร และในพื้นที่อำเภอบางเสาธง 5.6 กิโลเมตร อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท