ต้นข้าว ปาณินท์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

รองศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว ปาณินท์ สถาปนิกหญิงชาวไทย และรองศาสตราจารย์ที่ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ต้นข้าวเป็นลูกสาวของสองศิลปิน คือ อาจารย์อนันต์ ปาณินท์ ศิลปินอาวุโสของไทย กับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ สถาปนิก นักวิชาการ อดีตคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษา[แก้]

รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ เป็นอาจารย์และสถาปนิก จบการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากนั้นเดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโทการออกแบบสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัย Houston สหรัฐอเมริกา รวมทั้งปริญญาโทและเอกทางด้านทฤษฎีสถาปัตยกรรม จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย โดยในช่วงที่กำลังศึกษาปริญญาเอก มีโอกาสทำงานเป็นสถาปนิกและอาจารย์มหาวิทยาลัยควบคู่กันด้วย หลังจากเรียนจบปริญญาเอก อาจารย์ต้นข้าว ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทย และได้เริ่มทำงานเป็นอาจารย์ประจำที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมกับการทำงานออกแบบ ได้มีผลงานทางวิชาการ บทความ หนังสือ ตีพิมพ์ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งผลงานออกแบบอาคารในประเทศไทยอีกมากมาย ภายใต้ชื่อ Research Studio Panin[ต้องการอ้างอิง]

ผลงานวิชาการ[แก้]

พ.ศ. 2561

 • หนังสือแปล ปฐมบท ทฤษฎีสถาปัตยกรรม

พ.ศ. 2560

 • หนังสือแปล ปีเตอร์ สมิธสัน บทสนทนากับนักเรียน (แปลจาก Peter Smithson Conversations with Students)
 • หนังสือแปล บทสนทนากับ มีส ฟาน เดอร์ โรห์ (แปลจาก Conversations with Mies van der Rohe)

พ.ศ. 2559

 • หนังสือแปล ปีเตอร์ อดอล์ฟ โลส บทสนทนากับความว่างเปล่า (แปลจาก Adolf Loos, Spoken into the Void)

พ.ศ. 2558

 • หนังสือแปล เลอ คอร์บูซิเอร์ บทสนทนากับนักเรียน (แปลจาก Le Corbusier Conversations with Students)
 • หนังสือแปล ปรากฏกาล ชีวิตของงานสถาปัตยกรรมผ่านกาลเวลา (แปลจาก On Weathering, the Life of Building in Time)
 • หนังสือแปล หลุยส์ คาห์น บทสนทนากับนักเรียน (แปลจาก Loius I. Kahn Conversations with Students)

พ.ศ. 2554

 • หนังสือชื่อ Tracing the City: The Transformation of Spatial Structure and Human Interaction within the City from the 19th Century โดยสำนักพิมพ์ VDM Verlag, Germany.

พ.ศ. 2553

 • หนังสือชื่อ THEORIA คนและความคิดทางสถาปัตยกรรม โดยสำนักพิมพ์ สมมติ, กรุงเทพ.

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2550

 • ผลงานทางวิชาการเรื่อง On architectural surface : the dialectic between representation and operation/ Tonkao Panin.Bangkok : Faculty of Architecture Silpakorn University, 2007. 138 p.

พ.ศ. 2549

 • บทความทางวิชาการ เรื่อง สัญชาตญาณที่ขาดหายไป: ความขัดแย้งระหว่างเหตุผลและจินตนาการ. วารสารอาษา ฉบับที่ 10 :49 – 11:49
 • บทความทางวิชาการ เรื่อง กาลครั้งหนึ่งบทเรียนจากเจ็ดสิบเอ็ดปีก่อน. วารสารอาษา ฉบับที่ 6 :49 – 7:49

พ.ศ. 2548

 • งานวิจัยร่วม โครงการวิจัย "ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรือน ชุมชน และนิเวศวิทยาวัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนของคนไทยในภาคตะวันตก" = local wisdom in houses, community and cultural ecology for sustainable living of Thai people in the western region : โครงการย่อยที่ 3 คติความเชื่อและระบบสังคมซึ่งสัมพันธ์กับเรือนและการอยู่ = beliefs and social aspects in relation to house and living / ต้นข้าว ปาณินท์, จิรัฐกา จิตติรัตนากร, อุปถัมภ์ รัตนสุภา และ จิโรจ กาญจนาภรณ์ [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2548
 • บทความทางวิชาการ เรื่อง Theorizing : Practicing Theory ภาษาทางสถาปัตยกรรม. วารสารอาษา ฉบับที่ 02:48/03:48
 • บทความทางวิชาการ เรื่อง School of Thought วิถีทางความคิด. วารสารอาษา ฉบับที่ 04:48/05:48
 • บทความทางวิชาการ เรื่อง Typology of Architecture. วารสารอาษา ฉบับที่ 06:48/07:48
 • บทความทางวิชาการ เรื่อง Space, Spaces, Spatiality ที่ว่างที่ไม่ว่าง ความหมายของ Space. วารสารอาษา ฉบับที่ 08:48/09:48
 • บทความทางวิชาการ เรื่อง CON-TEXT. วารสารอาษา ฉบับที่ 02:48/03:48

พ.ศ. 2547

 • นิทรรศการภาพถ่าย "BUILDING TIME" ผลงานภาพถ่ายของ ต้นข้าว ปาณินท์ ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • นักวิจัยร่วม โครงการ "ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท : คุณลักษณะ ของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น” Local Wisdom

Development and Relationship between Thai and Tai Vernacular House : Sustainable Qualities in Vernacular พ.ศ. 2546

 • A Note From Vienna: Another Look at the Postsparkasse,” On Site: Design At Work, issue 8, 2002, Makeda Press, Calgary, Canada.
 • “From Newspaper to Walls,” On Site: Design At Work, issue 7, 2002, Makeda Press, Calgary, Canada.

พ.ศ. 2545

 • “Within the Body – Beneath the Skin,” On Site: Design At Work, issue 6, 2001, Makeda Press, Calgary, Canada.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]