ตำบลจุมพล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ตำบลจุมพล
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันTambon Chumphon
วัดจอมนาง ตำบลจุมพล
วัดจอมนาง ตำบลจุมพล
ประเทศไทย
จังหวัดหนองคาย
อำเภอโพนพิสัย
พื้นที่
 • ทั้งหมด118.61 ตร.กม. (45.80 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2560)
 • ทั้งหมด19,878 คน
 • ความหนาแน่น167.59 คน/ตร.กม. (434.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์ 43120
รหัสภูมิศาสตร์430501
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ตำบลจุมพล เป็นหน่วยปกครองส่วนภูมิภาคของอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีทั้งหมด 26 หมู่บ้าน

ประวัติ[แก้]

ตำบลจุมพลเป็นตำบลที่เก่าแก่ และเป็นที่ตั้งของตัวเมืองโพนพิสัย โดยตั้งเมืองโพนพิสัยคือตำบลจุมพลขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2419 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2469 ได้ยุบตำบลทุ่งธาตุเข้ารวมกับตำบลจุมพล[1] เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ได้จัดตั้งสุขาภิบาลจุมพล โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลจุมพล ประมาณ 0.594 ตร.กม.[2] เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2515 โดยแยกพื้นที่บางส่วนของตำบลจุมพลตั้งตำบลหนองหลวง จำนวน 6 หมู่บ้าน[3] ปัจจุบันตำบลจุมพลมีทั้งหมด 26 หมู่บ้าน

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ตำบลจุมพล เป็นที่ตั้งของตัวเมืองอำเภอโพนพิสัย มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลวัดหลวง, ตำบลกุดบง
 • ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลวัดหลวง
 • ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลหนองหลวง
 • ทิศเหนือ ติดต่อ แม่น้ำโขง

การปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

ตำบลจุมพล แบ่งการปกครองออกเป็น 26 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 • หมู่ที่ 1 บ้านจุมพล
 • หมู่ที่ 2 บ้านจอมนาง
 • หมู่ที่ 3 บ้านเวิน
 • หมู่ที่ 4 บ้านเดื่อ
 • หมู่ที่ 5 บ้านร่องถ่อน
 • หมู่ที่ 6 บ้านนาตาล
 • หมู่ที่ 7 บ้านอ่างเก็บน้ำ
 • หมู่ที่ 8 บ้านนาเพียงใหญ่
 • หมู่ที่ 9 บ้านนาเพียงน้อย
 • หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งธาตุ
 • หมู่ที่ 11 บ้านปักหมู
 • หมู่ที่ 12 บ้านอยู่ดีมีสุข
 • หมู่ที่ 13 บ้านจอมทอง
 • หมู่ที่ 14 บ้านดอนโพธิ์
 • หมู่ที่ 15 บ้านเมืองคลัง
 • หมู่ที่ 16 บ้านจอมนาเหนือ
 • หมู่ที่ 17 บ้านโปร่งเย็น
 • หมู่ที่ 18 บ้านเตาถ่าน
 • หมู่ที่ 19 บ้านเสริมสุข
 • หมู่ที่ 20 บ้านหนองปลาไหล
 • หมู่ที่ 21 บ้านนาตาล
 • หมู่ที่ 22 บ้านนาเพียงใหญ่
 • หมู่ที่ 23 บ้านาเมือง
 • หมู่ที่ 24 บ้านหมู่บ้านตัวอย่าง
 • หมู่ที่ 25 บ้านพรพระธาตุ
 • หมู่ที่ 26 บ้านนาสมบูรณ์

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่ตำบลจุมพล ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลโพนพิสัย ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1,13
 • องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1,13 บางส่วน และหมู่ 2-12,14-26 ทั้งหมด

อ้างอิง[แก้]