ข้ามไปเนื้อหา

ตัวตน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ตัวตน[1] หรืออัตตา (อังกฤษ: self) คือสิ่งที่เป็นสารัตถะของชีวิตของแต่ละบุคคล มีสภาพเที่ยงแท้ถาวร ตัวตนจึงทำให้บุคคลนั้นยังเป็นคนเดิม แม้ว่าร่างกายภายนอกหรือความรู้สึกนึกคิดจะแปรเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม ในบางศาสนาเชื่อว่าตัวตนเป็น "วิญญาณ" แม้บุคคลนั้นตาย ตัวตนจะยังดำรงอยู่ต่อไปในภพอื่น

ในศาสนาต่าง ๆ

[แก้]

แต่ละศาสนามีชื่อเรียกตัวตนต่าง ๆ กันไป ดังนี้

ศาสนา ตัวตน
ศาสนาฮินดู พรหมัน/อาตมัน
ศาสนาเชน ชีวะ
ศาสนายูดาห์-คริสต์ เนเฟช (วิญญาณ)
ศาสนาอิสลาม นัฟส์
ลัทธิเต๋า เต๋า
ลัทธิอนุตตรธรรม จิตญาณ/ธรรมญาณ

อ้างอิง

[แก้]
  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 88